Ontology

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Ontology

Nhận tỷ giá tiền điện tử Ontology trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaONT dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
ONTUSDT.POntology / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.2602+0.58%11.69M+43.70%0.26340.253841.564M
Mua
ONTKRWOntology / KRWUPBIT363.40+0.55%1.816M−3.36%367.00354.506.118M
Mua
ONTUSDTOntology / TetherUSBINANCE0.2600+0.58%1.661M+23.85%0.26310.25355.91M
Mua
ONTUSDTOntology / TetherHITBTC0.259855+0.51%211.233K+0.23%0.2629360.253799734.663K
Mua
ONTUSDTOntology / Tether USWHITEBIT0.2601+0.70%103.538K+1.95%0.26290.2535362.533K
Sức mua mạnh
ONTUSDTOntology / TetherKUCOIN0.26009+0.72%92.176K+99.79%0.262800.23300342.927K
Mua
ONTTRYOntology / Turkish LiraBINANCE8.206+1.61%62.318K+36.68%8.2557.963232.027K
Sức mua mạnh
ONTBTCOntology / BitcoinBINANCE0.00000510+0.99%32.449K+29.59%0.000005140.0000049899.332K
Theo dõi
ONTUSDOntology / US DollarBINANCE0.26081502+0.64%29.494K+34.94%0.262683610.2532385099.332K
Sức mua mạnh
ONTUSDTOntology / TetherUSBINANCEUS0.2607−3.62%15.818K−0.37%0.29000.256241.219K
Mua
ONTETHOntology / EthereumKUCOIN0.0000885+1.49%5.032K+227.49%0.00008910.000086416.719K
Bán
ONTUSDTONTOLOGY / TETHERCOINEX0.260282+0.69%3.317K+8.04%0.2618880.25505111.759K
Mua
ONTBTCONTOLOGY / BITCOINCOINEX0.0000051200+1.51%2.547K−1.81%0.00000513000.00000500008.753K
Theo dõi
ONTUSDCONTOLOGY / USD COINCOINEX0.260537+0.44%2.546K+2.86%0.2620870.2551948.861K
Mua
ONTBTCOntology / BitcoinKUCOIN0.000005090+0.67%755+60.40%0.0000051300.0000050002.897K
Theo dõi
ONTETHOntology / EthereumHITBTC0.00008715−8.26%470.00%0.000087150.00008715178
Bán Mạnh
ONTBTCOntology / BitcoinHITBTC0.00000508+3.67%140.00%0.000005080.0000050855
Bán
ONTUSDOntology / US DollarHITBTC0.25987568+2.68%140.00%0.259875680.2598756855
Mua