CONTEXTVISION AB

CONTXEURONEXT OSLO
CONTX
CONTEXTVISION ABEURONEXT OSLO
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

CONTX nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của CONTEXTVISION AB với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của CONTX là 734.218M NOK. Ngày thu nhập tiếp theo của CONTEXTVISION AB là 16 Tháng 2, ước tính là 0.12 NOK.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu