ELMERA GROUP ASAELMERA GROUP ASAELMERA GROUP ASA

ELMERA GROUP ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ELMRA nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ELMERA GROUP ASA

Doanh thu của ELMERA GROUP ASA trong năm ngoái lên tới 1.73 B NOK, phần lớn trong số đó — 7.71 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Business, năm trước mang lại 11.10 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Na Uy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ELMERA GROUP ASA 17.32 B NOK, và năm trước đó — 25.52 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia