MOWI ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

MOWI nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MOWI ASA

Doanh thu của MOWI ASA trong năm ngoái lên tới 61.90 B NOK, phần lớn trong số đó — 31.91 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consumer Products, năm trước mang lại 28.27 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Âu — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MOWI ASA 33.29 B NOK, và năm trước đó — 28.81 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia