NORDIC SEMICONDUCTORNORDIC SEMICONDUCTORNORDIC SEMICONDUCTOR

NORDIC SEMICONDUCTOR

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

NOD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NORDIC SEMICONDUCTOR

Doanh thu của NORDIC SEMICONDUCTOR trong năm ngoái lên tới 5.53 B NOK, phần lớn trong số đó — 3.20 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Consumer, năm trước mang lại 4.65 B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á/Thái Bình Dương — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NORDIC SEMICONDUCTOR 3.83 B NOK, và năm trước đó — 5.49 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia