Các công ty của Các công ty Na Uy hoạt động trong một ngành: Semiconductors

Danh sách sau có Các công ty Na Uy hoạt động trong cùng ngành, Semiconductors. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
ELABSELLIPTIC LABORATORIES ASA
13.64 NOK−1.16%91.729K0.531.447B NOK−0.36 NOK−13.81%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
HAVHAV GROUP ASA
11.45 NOK+0.44%29.316K0.98399M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
IDEXIDEX BIOMETRICS ASA
1.6686 NOK−0.22%745.269K0.77467.216M NOK−1.11 NOK+33.49%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
LOKOLOKOTECH GROUP AS
0.750 NOK−2.09%435.813K0.42132.671M NOK0.00%Công nghệ Điện tử
NEXTNEXT BIOMETRICS GROUP ASA
8.38 NOK0.00%126.484K0.41875.232M NOK−0.70 NOK−38.17%0.00%Công nghệ Điện tử
NODNORDIC SEMICONDUCTOR
93.26 NOK+3.12%610.178K0.8217.27B NOK229.590.41 NOK−93.32%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
OSUNOCEAN SUN AS
4.04 NOK−7.34%3.05K0.30196.009M NOK−0.41 NOK+5.69%0.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh