ODFJELL DRILLING LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

ODL nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ODFJELL DRILLING LIMITED

Doanh thu của ODFJELL DRILLING LIMITED trong năm ngoái lên tới 7.46 B NOK, phần lớn trong số đó — 5.46 B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Own Fleet. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Na Uy — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ODFJELL DRILLING LIMITED 6.22 B NOK, và năm trước đó — 6.45 B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia