Các công ty của Các công ty Na Uy hoạt động trong một ngành: Contract Drilling

Danh sách sau có Các công ty Na Uy hoạt động trong cùng ngành, Contract Drilling. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
AKASTAKASTOR ASA
10.88 NOK−0.37%18.18K0.342.966B NOK−0.79 NOK−123.40%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ARCHARCHER LTD
0.910 NOK+0.22%2.652M0.881.475B NOK−0.28 NOK+41.74%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AWDRAWILCO DRILLING PLC
Chứng chỉ lưu ký
13.300 NOK−5.00%20.0014 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BORRBORR DRILLING LIMITED
68.70 NOK+2.84%395.575K0.8317.58B NOK−1.22 NOK+93.64%0.77%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DDRILDOLPHIN DRILLING AS
7.11 NOK+0.14%367.747K0.761.561B NOK−2.98 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DVDDEEP VALUE DRILLER AS
22.95 NOK−0.22%44.307K0.321.994B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NODLNORTHERN DRILLING LIMITED
0.440 NOK−2.00%132.031K0.23157.77M NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
NOLNORTHERN OCEAN LTD
8.58 NOK+2.26%107.323K0.811.533B NOK−4.59 NOK−1643.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
NORAMNORAM DRILLING AS
40.00 NOK−0.62%48.801K0.651.736B NOK5.437.37 NOK25.71%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
ODLODFJELL DRILLING LIMITED
43.20 NOK−0.46%187.351K0.5810.276B NOK4.389.87 NOK+308.64%3.01%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
OTLODFJELL TECHNOLOGY LTD
64.4 NOK+0.63%109.602K0.842.526B NOK7.548.54 NOK+33.18%3.96%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SDNSSHELF DRILLING NORTH SEA LTD
28.1 NOK−4.10%4.899K1.652.93B NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SDRLSEADRILL LIMITED
433.5 NOK+0.58%50.212K0.7731.915B NOK5.2582.56 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SHLFSHELF DRILLING LTD
27.15 NOK+0.56%334.33K0.515.762B NOK100.850.27 NOK0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh