PROXIMAR SEAFOOD ASPROXIMAR SEAFOOD ASPROXIMAR SEAFOOD AS

PROXIMAR SEAFOOD AS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

PROXI nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của PROXIMAR SEAFOOD AS

Tổng tài sản của PROXI trong Q1 24 là 1.49 B NOK, tăng 32.59% so với kỳ trướcQ2 23. Và tổng nợ phải trả tăng 47.17% trong Q1 24 tới 998.5 M NOK.

Q2 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: NOK
Q2 '23
Q1 '24
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY