SATS ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SATS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của SATS ASA trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của SATS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.17 NOK trong khi ước tính là 0.08 NOK, gây bất ngờ đến 101.02%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 1.23 B NOK mặc dù con số ước tính là 1.20 B NOK. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 0.29 NOK còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 1.28 B NOK. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của SATS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên