SATS ASA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SATS nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SATS ASA

Doanh thu của SATS ASA trong năm ngoái lên tới 4.08B NOK, phần lớn trong số đó — 3.25B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Membership, năm trước mang lại 2.30B NOK. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Norway — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SATS ASA 1.94B NOK, và năm trước đó — 1.37B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia