Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

6
Cổ phiếu
138.601B
Giá trị vốn hóa thị trường
51.805K
Khối lượng
+0.34%
Thay đổi
−12.82%
Hiệu suất Tháng
−5.20%
Hiệu suất Năm
−11.82%
Hiệu suất YTD
           
GIG GAMING INNOVATION GROUP LTD
16.80-5.62%-1.00Bán Mạnh53.314K895675.151.721B-0.30458.00
HKY HAVILA KYSTRUTEN AS
25.00-3.10%-0.80Mua64.833K1620825.00
POL POLARIS MEDIA ASA
100.002.25%2.20Sức mua mạnh27427400.004.787B70.101.40
SATS SATS ASA
19.70-3.43%-0.70Bán Mạnh282.481K5564875.983.495B-2.821817.00
SCHA SCHIBSTED ASA
285.00-1.83%-5.30Bán Mạnh323.950K92325750.0064.299B53.235.465140.00
SCHB SCHIBSTED ASA
256.20-2.36%-6.20Bán Mạnh37.803K9685128.9864.299B48.115.465140.00
Tải thêm