Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

4
Cổ phiếu
8.210B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.001K
Khối lượng
+0.93%
Thay đổi
−1.08%
Hiệu suất Tháng
−18.17%
Hiệu suất Năm
−0.50%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
GIGGAMING INNOVATION GROUP LTD
26.48NOK0.91%0.24NOK
Sức mua mạnh
6.491K171.882K3.336BNOK295.830.09NOK468
HKYHAVILA KYSTRUTEN AS
10.55NOK−2.31%−0.25NOK
Bán
6.67K70.369K536.22MNOK288
POLPOLARIS MEDIA ASA
54.8NOK1.86%1.0NOK
Theo dõi
22312.22K2.682BNOK16.653.23NOK1.703K
SATSSATS ASA
8.20NOK0.12%0.01NOK
Theo dõi
188.547K1.546M1.655BNOK−0.65NOK2.132K