TIETOEVRY OYJ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TIETO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TIETOEVRY OYJ

Doanh thu của TIETOEVRY OYJ trong năm ngoái lên tới 30.74B NOK, phần lớn trong số đó — 9.24B NOK — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Data Evry Connect. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Norway — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TIETOEVRY OYJ 10.67B NOK, và năm trước đó — 9.85B NOK.

Theo nguồn
Theo quốc gia