AYALA CORPORATIONAYALA CORPORATIONAYALA CORPORATION

AYALA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AC nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của AYALA CORPORATION trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của AC trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 20.44 PHP trong khi ước tính là 18.34 PHP, gây bất ngờ đến 11.45%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 75.73 B PHP mặc dù con số ước tính là 84.76 B PHP. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là 17.85 PHP còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 78.24 B PHP. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của AC trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên