Những nhà tạo lập thị trường

Giá trị vốn hóa lớn Các công ty Philippines có giá trị vốn hóa lớn

Các công ty của Philippines sau có giá trị cao nhất trên thị trường. Đây là những công ty nổi tiếng, có uy tín và dẫn đầu ngành. Hãy tìm các công ty được sắp xếp theo giá trị vốn hóa thị trường và kiểm tra số liệu thống kê để biết lý do tại sao các công ty lại hoạt động tốt như vậy.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
SMSM INVESTMENTS CORPORATION
1.119T PHP915.5 PHP−0.05%84.75K0.3715.0061.05 PHP+41.98%0.82%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SMPHSM PRIME HOLDINGS, INC.
976.118B PHP33.50 PHP−0.89%10.431M1.3025.301.32 PHP+35.63%0.70%Tài chính
Sức mua mạnh
BDOBDO UNIBANK, INC.
827.173B PHP155.0 PHP−1.27%2.965M1.0113.1211.81 PHP1.91%Tài chính
Sức mua mạnh
BPIBANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS
631.104B PHP119.0 PHP−0.83%1.471M0.412.80%Tài chính
Mua
HVNGOLDEN MV HOLDINGS, INC.
628.015B PHP975.0 PHP0.00%2500.03483.492.02 PHP−19.16%0.00%Tài chính
ICTINT`L CONTAINER TERMINALS INC.
568.957B PHP276.2 PHP−1.36%1.584M0.9616.5316.71 PHP+19.22%3.06%Vận chuyển
Mua
ALIAYALA LAND, INC.
531.194B PHP36.35 PHP+2.25%13.482M1.6322.931.59 PHP+37.90%1.05%Tài chính
Sức mua mạnh
ACAYALA CORPORATION
442.852B PHP721.0 PHP+0.91%445.39K1.0513.0455.29 PHP+10.65%1.07%Tài chính
Sức mua mạnh
MERMANILA ELECTRIC COMPANY
415.836B PHP365.0 PHP−1.08%196.15K0.8311.1032.89 PHP+38.67%5.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
EMIEMPERADOR INC.
302.455B PHP19.62 PHP+2.08%678.5K0.4931.930.61 PHP−2.15%1.51%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
JGSJG SUMMIT HOLDINGS, INC.
297.455B PHP39.60 PHP+0.13%648.8K0.6917.642.25 PHP1.01%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
FBSAN MIGUEL FOOD AND BEVERAGE, INC.
295.461B PHP50.00 PHP0.00%73.41K3.7513.853.61 PHP+2.64%3.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
JFCJOLLIBEE FOODS CORPORATION
292.399B PHP258.2 PHP−1.07%918.26K1.8243.175.98 PHP−34.23%0.88%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
APABOITIZ POWER CORPORATION
268.778B PHP37.50 PHP+0.54%751.7K0.667.904.75 PHP+41.62%5.01%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
MBTMETROPOLITAN BANK & TRUST COM.
263.922B PHP60.05 PHP+2.30%9.946M4.046.569.15 PHP2.73%Tài chính
Sức mua mạnh
AEVABOITIZ EQUITY VENTURES, INC.
260.205B PHP47.35 PHP+2.27%1.945M1.5412.393.82 PHP−26.14%3.17%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
SMCSAN MIGUEL CORPORATION
253.408B PHP106.0 PHP−0.28%260.5K1.16−1.50 PHP+81.76%1.32%Năng lượng Mỏ
Bán Mạnh
GLOGLOBE TELECOM, INC.
253.121B PHP1763 PHP+0.46%13.16K0.315.70%Truyền thông
Mua
URCUNIVERSAL ROBINA CORPORATION
248.075B PHP113.0 PHP−0.88%1.401M0.7817.166.58 PHP+19.70%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
MONDEMONDE NISSIN CORPORATION
182.202B PHP10.34 PHP+1.97%1.869M0.15−0.72 PHP−296.59%1.18%Bán Lẻ
Mua
ACENACEN CORPORATION
170.613B PHP4.28 PHP−0.47%8.495M0.8610.950.39 PHP+198.24%0.93%Năng lượng Mỏ
Mua
GTCAPGT CAPITAL HOLDINGS, INC.
148.546B PHP718.0 PHP+4.06%263.88K1.315.96120.40 PHP+55.41%0.43%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
DMCDMCI HOLDINGS, INC.
141.538B PHP10.82 PHP+1.50%1.085M0.336.141.76 PHP−28.10%6.75%Năng lượng Mỏ
SCCSEMIRARA MINING AND POWER CORP
135.38B PHP31.95 PHP+0.31%402.8K0.375.126.24 PHP−36.62%5.65%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
UBPUNION BANK OF THE PHILIPPINES
133.919B PHP44.80 PHP0.00%49.1K0.3512.503.59 PHP3.52%Tài chính
Mua
BLOOMBLOOMBERRY RESORTS CORPORATION
129.162B PHP11.58 PHP+2.48%2.3M0.3313.430.86 PHP+237.14%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CNPFCENTURY PACIFIC FOOD, INC.
124.156B PHP34.90 PHP−0.43%741.6K0.4722.861.53 PHP+9.99%0.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
LTGLT GROUP, INC.
101.134B PHP9.42 PHP+0.75%2.205M1.164.252.22 PHP−21.94%1.60%Tài chính
Bán Mạnh
AGIALLIANCE GLOBAL GROUP, INC.
95.216B PHP10.88 PHP+0.74%1.49M0.405.741.89 PHP+6.04%1.39%Tài chính
Sức mua mạnh
WLCONWILCON DEPOT, INC.
93.679B PHP22.50 PHP−1.53%1.533M1.1525.530.88 PHP−1.07%1.62%Bán Lẻ
Mua
CHIBCHINA BANKING CORPORATION
93.255B PHP34.60 PHP−0.14%61.6K0.284.527.66 PHP2.89%Tài chính
Sức mua mạnh
PGOLDPUREGOLD PRICE CLUB, INC.
80.644B PHP27.90 PHP−0.36%2.164M1.628.483.29 PHP+5.75%3.46%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
RLCROBINSONS LAND CORPORATION
78.878B PHP16.18 PHP−0.74%1.831M0.606.752.40 PHP+45.00%3.19%Tài chính
Sức mua mạnh
CNVRGCONVERGE INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY SOLUTIONS, INC
70.34B PHP9.82 PHP+1.45%2.035M0.259.271.06 PHP−2.98%0.00%Truyền thông
Sức mua mạnh
FGENFIRST GEN CORPORATION
69.071B PHP19.84 PHP+0.20%337K0.654.55%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
PALPAL HOLDINGS, INC.
64.905B PHP5.38 PHP−3.76%29.1K7.993.771.43 PHP−81.11%0.00%Vận chuyển
NIKLNICKEL ASIA CORPORATION
63.958B PHP4.62 PHP+0.43%1.151M0.2813.520.34 PHP−45.47%3.70%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
MEGMEGAWORLD CORPORATION
60.807B PHP1.96 PHP+0.51%5.585M0.443.580.55 PHP+26.89%3.38%Tài chính
Mua
SEVNPHILIPPINE SEVEN CORPORATION
58.244B PHP77.20 PHP+0.26%309.8K3.1619.443.97 PHP+109.04%0.00%Bán Lẻ
RCBRIZAL COMMERCIAL BANKING CORP
57.464B PHP24.05 PHP+1.26%20.1K0.484.625.21 PHP4.55%Tài chính
SPNECSP NEW ENERGY CORPORATION
56.583B PHP1.14 PHP+0.88%20.108M0.400.00%Dịch vụ Công nghiệp
RRHIROBINSONS RETAIL HOLDINGS, INC
53.858B PHP37.00 PHP+0.14%132.8K0.355.41%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
SECBSECURITY BANK CORPORATION
53.087B PHP71.20 PHP+1.06%99.04K0.505.6112.68 PHP4.26%Tài chính
Mua
HOUSE8990 HOLDINGS, INC.
51.973B PHP9.37 PHP−2.80%26.9K0.146.881.36 PHP−9.13%0.00%Khách hàng Lâu năm
FDCFILINVEST DEVELOPMENT CORP.
49.469B PHP5.50 PHP−3.85%9.6K0.126.250.88 PHP+97.42%1.14%Tài chính
DNLD&L INDUSTRIES, INC.
49.214B PHP6.99 PHP+1.45%3.264M1.8719.430.36 PHP−14.92%4.35%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MWCMANILA WATER COMPANY, INC.
49.143B PHP18.94 PHP0.00%2.148M0.906.153.08 PHP+111.55%5.27%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
SGPSYNERGY GRID & DEV`T PHILS.
46.761B PHP8.85 PHP−0.34%1.043M0.513.882.28 PHP−10.32%9.77%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
DITODITO CME HOLDINGS CORP.
46.103B PHP2.40 PHP+1.69%1.226M0.43−0.20 PHP+87.33%0.00%Tài chính
GSMIGINEBRA SAN MIGUEL, INC.
45.526B PHP161.9 PHP+1.82%32.72K0.436.9723.24 PHP+51.45%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
COSCOCOSCO CAPITAL, INC.
36.563B PHP5.18 PHP+0.58%812.4K1.464.791.08 PHP+7.24%3.83%Bán Lẻ
Mua
PLUSDIGIPLUS INTERACTIVE CORP
33.959B PHP7.75 PHP0.00%2.523M0.5811.590.67 PHP0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
BCORBERJAYA PHILIPPINES, INC.
33.862B PHP7.45 PHP−4.49%1.4K0.17107.500.07 PHP−57.17%0.00%Bán Lẻ
ATIASIAN TERMINALS, INC.
33.6B PHP16.80 PHP0.00%3.8K0.057.582.21 PHP+74.50%5.29%Vận chuyển
FPHFIRST PHILIPPINE HOLDINGS CORP
30.504B PHP65.50 PHP−0.46%1.57K0.051.9533.57 PHP+45.90%3.34%Công ty dịch vụ công cộng
PCORPETRON CORPORATION
30.469B PHP3.25 PHP0.00%228K0.4028.110.12 PHP−59.75%3.08%Năng lượng Mỏ
GMA7GMA NETWORK, INC. (COMMON)
29.939B PHP8.89 PHP−0.11%4.697M11.3815.330.58 PHP−57.53%12.36%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PNBPHILIPPINE NATIONAL BANK
29.325B PHP19.20 PHP−0.10%163.7K1.162.138.99 PHP0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SLISTA. LUCIA LAND, INC.
29.038B PHP3.40 PHP−2.86%5K0.067.580.45 PHP−4.84%0.00%Tài chính
CHPCEMEX HOLDINGS PHILIPPINES, INC.
27.383B PHP2.05 PHP+0.99%25.923M0.62−0.10 PHP−41.69%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Bán Mạnh
AUBASIA UNITED BANK CORPORATION
25.588B PHP36.00 PHP+2.42%26.7K1.103.3910.62 PHP3.79%Tài chính
LBCLBC EXPRESS HOLDINGS, INC.
25.295B PHP17.74 PHP0.00%1.2K1.58−0.08 PHP+90.97%0.00%Vận chuyển
PSBPHILIPPINE SAVINGS BANK
23.477B PHP54.50 PHP−0.91%1.08K1.535.559.83 PHP5.45%Tài chính
PLCPREMIUM LEISURE CORPORATION
21.301B PHP0.71 PHP+1.43%1.257M0.1512.070.06 PHP+29.23%7.18%Dịch vụ Khách hàng
CEBCEBU AIR, INC.
20.919B PHP33.85 PHP+1.04%84K0.5510.643.18 PHP0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
KEEPRTHE KEEPERS HOLDINGS, INC.
20.602B PHP1.40 PHP−1.41%946K1.548.330.17 PHP−53.60%5.42%Dịch vụ Phân phối
TFHITOP FRONTIER INVESTMENT HLDGS.
20.536B PHP93.15 PHP+0.05%200.00154.400.60 PHP0.00%Năng lượng Mỏ
STRVISTAMALLS, INC.
20.138B PHP2.35 PHP−1.67%22K1.772.181.08 PHP+40.61%1.28%Bán Lẻ
EWEAST WEST BANKING CORPORATION
20.025B PHP8.90 PHP0.00%72.9K0.453.102.87 PHP4.61%Tài chính
DDDOUBLEDRAGON CORPORATION
19.98B PHP8.52 PHP0.00%174.8K0.444.002.13 PHP−6.86%3.08%Tài chính
VLLVISTA LAND & LIFESCAPES, INC.
19.711B PHP1.67 PHP+1.21%159K0.262.850.59 PHP+2.75%3.76%Tài chính
Theo dõi
LPZLOPEZ HOLDINGS CORPORATION
19.441B PHP4.30 PHP+0.47%1K0.022.761.56 PHP+106.76%2.34%Công ty dịch vụ công cộng
DMWD.M. WENCESLAO & ASSOCIATES, INCORPORATED
18.745B PHP5.68 PHP+2.90%5.4K0.1911.580.49 PHP−34.62%1.36%Tài chính
PXPHILEX MINING CORPORATION
17.578B PHP3.04 PHP0.00%1.164M1.6317.570.17 PHP−60.24%0.66%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
PIZZASHAKEY`S PIZZA ASIA VENTURES, INC.
17.578B PHP10.36 PHP−0.77%44.8K0.2014.960.69 PHP+90.32%0.96%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
SHNGSHANG PROPERTIES, INC.
17.381B PHP3.66 PHP+0.27%312K1.412.871.28 PHP+120.07%7.93%Khách hàng Lâu năm
FLIFILINVEST LAND, INC.
17.217B PHP0.72 PHP+1.41%374K0.125.250.14 PHP+27.04%5.07%Tài chính
Mua
SHLPHSHELL PILIPINAS CORPORATION
17.103B PHP10.56 PHP−0.38%28.5K0.219.881.07 PHP−64.80%9.43%Dịch vụ Phân phối
VVTVIVANT CORPORATION
16.171B PHP15.80 PHP+8.97%2000.076.412.47 PHP+71.64%2.47%Công ty dịch vụ công cộng
PSETHE PHILIPPINE STOCK EXCHANGE
15.416B PHP190.5 PHP+1.44%5.73K2.7918.5310.28 PHP−2.84%2.53%Tài chính
ANSA. SORIANO CORPORATION
14.682B PHP12.02 PHP+0.50%47.3K2.285.792.08 PHP+30.54%4.18%Sản xuất Chế tạo
APXAPEX MINING COMPANY, INC.
14.636B PHP2.61 PHP+1.16%1.895M0.234.480.58 PHP+1.57%2.08%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
FEUFAR EASTERN UNIVERSITY, INC.
14.22B PHP594.0 PHP0.00%400.187.7077.11 PHP+19.63%5.05%Dịch vụ Khách hàng
ALLHCAYALALAND LOGISTICS HOLDINGS CORP.
12.879B PHP2.12 PHP+2.91%1.774M0.9116.670.13 PHP−16.21%0.00%Tài chính
Sức mua mạnh
SPCSPC POWER CORPORATION
12.421B PHP8.16 PHP−1.69%56.2K0.157.961.02 PHP+100.53%0.00%Công ty dịch vụ công cộng
ATATLAS CONSOLIDATED MINING
11.74B PHP3.35 PHP+1.52%54K0.2211.580.29 PHP−70.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
COLCOL FINANCIAL GROUP, INC.
11.567B PHP2.40 PHP−1.23%34K0.3125.950.09 PHP+112.16%1.73%Tài chính
ABATOK-BIG WEDGE COMPANY, INC.
10.689B PHP4.04 PHP−3.81%8K0.1420200.000.00 PHP0.00%Khoáng sản phi năng lượng
SSISSI GROUP, INC.
10.631B PHP3.14 PHP−2.79%1.329M0.634.080.77 PHP+67.79%0.84%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BELBELLE CORPORATION
10.381B PHP1.20 PHP−0.83%54K0.197.220.17 PHP+11.93%4.96%Tài chính
RFMRFM CORPORATION
10.008B PHP2.94 PHP−1.01%21K0.098.960.33 PHP−15.74%8.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
PPCPRYCE CORPORATION
9.813B PHP5.20 PHP0.00%1K0.005.96%Tài chính
CLICEBU LANDMASTERS, INC.
9.633B PHP2.74 PHP−1.44%329K0.412.820.97 PHP+13.59%5.40%Tài chính
Sức mua mạnh
FNIGLOBAL FERRONICKEL HOLDINGS
9.598B PHP1.83 PHP−2.14%1.285M2.106.110.30 PHP−24.04%5.35%Khoáng sản phi năng lượng
AXLMAXELUM RESOURCES CORP.
9.116B PHP2.29 PHP−4.58%1K0.01−0.04 PHP−119.05%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
ROCKROCKWELL LAND CORPORATION
9.114B PHP1.50 PHP+0.67%151K0.463.250.46 PHP+27.94%5.05%Khách hàng Lâu năm
GERIGLOBAL-ESTATE RESORTS, INC.
9.009B PHP0.78 PHP−4.88%1K0.004.970.16 PHP−4.27%1.38%Tài chính
BNCOMBANK OF COMMERCE
8.769B PHP6.26 PHP+0.16%17.6K0.924.941.27 PHP0.00%Tài chính
CPMCENTURY PEAK HLDGS CORP
8.743B PHP3.10 PHP0.00%1K0.04−0.13 PHP−161.62%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
VMCVICTORIAS MILLING COMPANY, INC
8.007B PHP2.92 PHP−0.34%1K0.037.120.41 PHP−29.58%1.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền