AYALA CORPORATIONAYALA CORPORATIONAYALA CORPORATION

AYALA CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

AC nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu AYALA CORPORATION

Doanh thu của AYALA CORPORATION trong năm ngoái lên tới 289.90 B PHP, phần lớn trong số đó — 146.98 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Real Estate and Hotels, năm trước mang lại 124.57 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại AYALA CORPORATION 265.13 B PHP, và năm trước đó — 161.38 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia