CHELSEA LOGISTICS AND INFRASTRUCTURE HOLDINGS CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

C nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Citigroup Inc. (Citi) là một công ty dịch vụ đầu tư tài chính. Các doanh nghiệp của Công ty cung cấp cho người tiêu dùng, tập đoàn, chính phủ và tổ chức với nhiều sản phẩm và dịch vụ tài chính, bao gồm ngân hàng tiêu dùng và tín dụng, ngân hàng doanh nghiệp và đầu tư, môi giới chứng khoán, dịch vụ thương mại và chứng khoán và quản lý tài sản. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Citicorp và Citi Holdings. Citicorp là ngân hàng toàn cầu của Công ty dành cho người tiêu dùng và doanh nghiệp và đại diện cho các thương hiệu cốt lõi của họ. Citicorp tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng và thúc đẩy mạng lưới toàn cầu của Công ty, bao gồm các nền kinh tế khác nhau. Tính đến ngày 31/12/2016, Citicorp đã có mặt tại 97 quốc gia và khu vực, và cung cấp dịch vụ tại hơn 160 quốc gia và khu vực. Ngân hàng tiêu dùng toàn cầu (GCB) cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống cho các khách hàng bán lẻ thông qua ngân hàng bán lẻ, bao gồm thẻ mang thương hiệu Citi và dịch vụ bán lẻ Citi.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Không có dữ liệu
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

C không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty