COSCO CAPITAL, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

COSCO nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu COSCO CAPITAL, INC.

Doanh thu của COSCO CAPITAL, INC. trong năm ngoái lên tới 194.66 B PHP, phần lớn trong số đó — 184.30 B PHP — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Grocery Retail, năm trước mang lại 164.12 B PHP. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Philippines — năm ngoái quốc gia này đã mang lại COSCO CAPITAL, INC. 197.14 B PHP, và năm trước đó — 174.45 B PHP.

Theo nguồn
Theo quốc gia