HAUS TALK, INC.HAUS TALK, INC.HAUS TALK, INC.

HAUS TALK, INC.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

HTI nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính HAUS TALK, INC..

Tỷ lệ giá trên doanh số của HTI là 3.37. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 13.35. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 127.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ