CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

TECH nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính CIRTEK HOLDINGS PHILS. CORP..

Tỷ lệ giá trên doanh số của TECH là 0.26. Công ty có tỷ lệ Giá trị doanh nghiệp trên EBITDA là 2.34. Kể từ 2022, họ đã tuyển dụng 949.00 người.

Chỉ số
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: PHP
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ