BTS GROUP HOLDINGS PCLBTS GROUP HOLDINGS PCLBTS GROUP HOLDINGS PCL

BTS GROUP HOLDINGS PCL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

BTS nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của BTS GROUP HOLDINGS PCL trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của BTS trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là -0.36 THB trong khi ước tính là 0.08 THB, gây bất ngờ đến -579.49%. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của BTS trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên