Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.25-0.53%-0.25Bán53.656M1356.742B10.094.7129364.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.25-0.53%-0.25Bán53.656M1356.742B10.094.7129364.00Năng lượng
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
47.25-0.53%-0.25Bán1.400K1356.742B10.094.7129364.00Năng lượng
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
67.750.00%0.00Mua35.445M967.856B38.451.765477.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
67.752.26%1.50Sức mua mạnh3.800K967.856B38.451.765477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.750.00%0.00Mua35.445M967.856B38.451.765477.00Công nghiệp
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
135.002.27%3.00Sức bán mạnh200916.777B10.8812.4121976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
136.500.37%0.50Mua6.327M916.777B10.8812.4121976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
136.500.37%0.50Mua6.327M916.777B10.8812.4121976.00Tài chính
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
74.252.41%1.75Sức mua mạnh4.500K666.995B31.912.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
74.250.00%0.00Mua14.956M666.995B31.912.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.250.00%0.00Mua14.956M666.995B31.912.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
438.002.82%12.00Mua2.826M511.200B11.1239.0451100.00Công nghiệp
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
434.000.46%2.00Bán26.300K511.200B11.1239.0451100.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
438.002.82%12.00Mua2.826M511.200B11.1239.0451100.00Công nghiệp
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
171.00-0.29%-0.50Sức bán mạnh4.141M503.923B16.5010.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
171.00-0.29%-0.50Sức bán mạnh4.141M503.923B16.5010.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
167.50-1.18%-2.00Bán300503.923B16.5010.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
123.000.82%1.00Mua10.825M484.338B13.848.823794.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
121.00-0.41%-0.50Bán49.600K484.338B13.848.823794.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
123.000.82%1.00Mua10.825M484.338B13.848.823794.00Năng lượng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
186.500.81%1.50Bán2.854M437.967B11.9215.5221029.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
184.500.82%1.50Bán10.670M437.967B11.9215.5221029.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
184.500.82%1.50Bán10.670M437.967B11.9215.5221029.00Tài chính
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.00-4.17%-2.00Sức bán mạnh17.264M429.289B30.091.6011879.00Công nghiệp
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
207.00-1.43%-3.00Sức bán mạnh1.084M393.222B11.2218.7226012.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
203.00-1.46%-3.00Bán4.795M393.222B11.2218.7226012.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
203.00-1.46%-3.00Bán4.795M393.222B11.2218.7226012.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.60-0.84%-0.20Bán41.630M372.921B37.420.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.60-0.84%-0.20Bán41.630M372.921B37.420.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.802.15%0.50Bán200372.921B37.420.6430709.00Chăm sóc sức khỏe
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
76.500.66%0.50Mua5.319M341.088B30.982.453561.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
76.500.66%0.50Mua5.319M341.088B30.982.453561.00Tài chính
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
67.50-0.74%-0.50Sức bán mạnh26.814M306.598B6.7310.113664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.50-0.74%-0.50Sức bán mạnh26.814M306.598B6.7310.113664.00Vật liệu cơ bản
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.900.00%0.00Mua500279.521B10.281.9522560.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.201.00%0.20Sức mua mạnh12.624M279.521B10.281.9522560.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
20.201.00%0.20Sức mua mạnh12.624M279.521B10.281.9522560.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.250.68%0.25Bán105.800K272.163B11.163.3115019.00Tài chính
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.250.68%0.25Bán105.800K272.163B11.163.3115019.00Tài chính
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
47.00-2.08%-1.00Bán29.432M269.498B7.926.0611125.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.00-2.08%-1.00Bán29.432M269.498B7.926.0611125.00Vật liệu cơ bản
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.751.90%0.50Mua21.931M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.751.90%0.50Mua21.931M206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
25.251.00%0.25Mua1.000K206.677B13.281.9014817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
14.90-1.97%-0.30Mua264.400K193.323B35.450.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.002.04%0.30Bán17.059M193.323B35.450.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.002.04%0.30Bán17.059M193.323B35.450.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
83.250.60%0.50Mua5.329M176.531B48.411.71541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
83.250.60%0.50Mua5.329M176.531B48.411.71541.00Công ty dịch vụ công cộng
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.250.71%0.25Mua1.172M168.000B28.111.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
35.250.71%0.25Mua1.172M168.000B28.111.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
45.501.11%0.50Mua8.218M167.850B32.901.37191.00Năng lượng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.501.11%0.50Mua8.218M167.850B32.901.37191.00Năng lượng
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.500.71%0.25Mua10.431M162.817B29.101.2164115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
35.500.71%0.25Mua10.431M162.817B29.101.2164115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.00-4.76%-0.25Sức bán mạnh2.000K153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.681.74%0.08Bán301.466M153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.681.74%0.08Bán301.466M153.494B9.970.462452.00Dịch vụ Viễn thông
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
9.950.51%0.05Mua47.078M151.321B27.140.36394.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
9.950.51%0.05Mua47.078M151.321B27.140.36394.00Công nghiệp
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
47.75-3.54%-1.75Bán500150.702B13.223.5685.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
47.50-1.04%-0.50Bán4.628M150.702B13.223.5685.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.50-1.04%-0.50Bán4.628M150.702B13.223.5685.00Dịch vụ Viễn thông
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
68.500.00%0.00Bán4.974M139.740B6.3810.73747.00Năng lượng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
68.500.00%0.00Bán4.974M139.740B6.3810.73747.00Năng lượng
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
181.000.00%0.00Bán900.600K131.904B38.275.634225.00Chăm sóc sức khỏe
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
181.000.00%0.00Bán900.600K131.904B38.275.634225.00Chăm sóc sức khỏe
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.50-0.28%-0.25Mua1.394M131.292B15.525.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.50-0.28%-0.25Mua1.394M131.292B15.525.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
249.000.40%1.00Mua414.400K130.563B5.5444.75314.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
249.000.40%1.00Mua414.400K130.563B5.5444.75314.00Công ty dịch vụ công cộng
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.901.72%0.10Mua1.494M117.361B8.310.695498.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00Bán46.654M117.361B8.310.695498.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00Bán46.654M117.361B8.310.695498.00Năng lượng
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.002.56%0.25Mua54.115M116.510B11.470.85809.00Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.002.56%0.25Mua54.115M116.510B11.470.85809.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.002.56%0.25Bán65.000K116.510B11.470.85809.00Tài chính
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.651.05%0.10Sức mua mạnh26.151M113.123B27.280.354000.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.651.05%0.10Sức mua mạnh26.151M113.123B27.280.354000.00Công nghiệp
JAS.R JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
4.560.88%0.04Bán7.456M100.271B6.640.755469.00Dịch vụ Viễn thông
JAS JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
4.560.88%0.04Bán7.456M100.271B6.640.755469.00Dịch vụ Viễn thông
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.260.00%0.00Mua114.892M99.105B8.150.288547.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.260.00%0.00Mua114.892M99.105B8.150.288547.00Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
45.25-2.16%-1.00Bán11.016M98.050B28.381.63Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.25-2.16%-1.00Bán11.016M98.050B28.381.63Tài chính
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
43.500.00%0.00Mua2.000K96.488B86.550.474731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
41.752.45%1.00Bán2.224M96.488B86.550.474731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
41.752.45%1.00Bán2.224M96.488B86.550.474731.00Dịch vụ Viễn thông
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
69.250.36%0.25Mua430.900K86.069B15.814.3711682.00Công nghiệp
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
69.250.36%0.25Mua430.900K86.069B15.814.3711682.00Công nghiệp
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.602.47%0.40Mua41.601M83.623B11.591.405675.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.602.47%0.40Mua41.601M83.623B11.591.405675.00Năng lượng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.200.00%0.00Mua3.373M82.075B19.910.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
17.200.00%0.00Mua3.373M82.075B19.910.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
55.000.46%0.25Bán1.264M82.032B22.822.40Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
55.000.46%0.25Bán1.264M82.032B22.822.40Công ty dịch vụ công cộng
RATCH.R RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING NON-VOTING
52.500.96%0.50Mua1.064M75.400B3.88257.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH RATCHABURI ELECTRICITY GENERATING
52.500.96%0.50Mua1.064M75.400B3.88257.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất