Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường chứng khoán Thái Lan

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
PTTPTT PUBLIC COMPANY
1.021T THB35.75 THB+1.42%98.282M2.2010.513.40 THB−3.86%4.20%Năng lượng Mỏ
Mua
DELTADELTA ELECTRONICS
954.247B THB76.50 THB−1.29%11.037M1.0153.301.44 THB+35.12%0.52%Công nghệ Điện tử
Bán
AOTAIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO
857.142B THB60.00 THB+2.56%34.554M0.4997.500.62 THB0.00%Vận chuyển
Mua
ADVANCADVANCED INFO SERVICE PUBLIC CO
657.3B THB221 THB+0.91%6.041M1.6822.329.90 THB+15.43%3.73%Truyền thông
Sức mua mạnh
PTTEPPTT EXPLORATION & PRODUCTION PUBLIC
577.633B THB145.5 THB−2.02%9.951M1.087.9918.21 THB+9.19%6.36%Năng lượng Mỏ
Mua
GULFGULF ENERGY DEVELOPMENT LTD
536.792B THB45.75 THB+0.55%5.755M0.6934.631.32 THB+71.17%1.31%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
CPALLCP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
478.35B THB53.25 THB0.00%22.193M0.6530.541.74 THB−1.63%1.41%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
BDMSBANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
417.165B THB26.25 THB+1.94%20.923M0.5230.820.85 THB+11.61%2.48%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
SCCSIAM CEMENT CO
352.8B THB294 THB+2.08%1.668M1.0712.9722.67 THB−7.87%1.53%Công nghiệp Chế biến
Mua
SCBSCB X PCL
338.394B THB100.5 THB+0.75%7.531M1.016.9214.52 THB7.65%Tài chính
Mua
KBANKKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
305.643B THB129.0 THB−0.39%4.353M0.608.4415.28 THB3.10%Tài chính
Mua
CPNCENTRAL PATTANA PUBLIC CO
301.782B THB67.50 THB−0.74%10.69M1.5821.733.11 THB+42.15%1.70%Tài chính
Sức mua mạnh
BBLBANGKOK BANK PUBLIC CO
286.326B THB150.0 THB0.00%2.343M0.427.1021.13 THB3.33%Tài chính
Sức mua mạnh
CPAXTCP AXTRA PUBLIC COMPANY LIMITED
277.734B THB26.25 THB−0.94%3.507M0.3035.470.74 THB−60.00%1.94%Bán Lẻ
Mua
KTBKRUNG THAI BANK PUBLIC CO LTD
259.113B THB18.5 THB+1.65%35.215M1.006.702.76 THB3.69%Tài chính
Mua
ORPTT OIL AND RETAIL BUSINESS PCL
243.6B THB20.3 THB+0.50%11.118M0.5423.980.85 THB−24.57%1.97%Dịch vụ Phân phối
Mua
CRCCENTRAL RETAIL COR
233.701B THB38.75 THB+0.65%2.823M0.4128.541.36 THB+31.34%1.24%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
INTUCHINTOUCH HOLDINGS PCL
226.873B THB70.75 THB+0.35%2.241M0.774.28%Công nghệ Điện tử
Mua
BAYBANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD
204.122B THB27.75 THB0.00%798.34K1.616.264.43 THB3.06%Tài chính
Theo dõi
TRUETRUE CORPORATION PCL
193.492B THB5.60 THB+0.90%47.959M1.430.00%Truyền thông
Mua
BHBUMRUNGRAD HOSPITAL CO
174.842B THB220 THB−0.45%1.571M0.5027.937.88 THB+70.60%1.68%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
PTTGCPTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC CO LTD
174.718B THB38.75 THB+0.65%3.756M0.44−1.12 THB−11.32%2.58%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
EAENERGY ABSOLUTE PUBLIC CO LTD
166.917B THB44.75 THB−1.10%5.515M0.4319.372.31 THB+17.80%0.67%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
SCGPSCG PACKAGING PCL
166.351B THB38.75 THB−0.64%5.684M0.7437.141.04 THB−40.02%1.55%Công nghiệp Chế biến
Mua
CPFCHAROEN POKPHAND FOODS
162.376B THB19.3 THB+1.05%7.279M0.60−0.53 THB−123.49%3.89%Công nghiệp Chế biến
Mua
HMPROHOME PRODUCT CENTER PLC
153.869B THB11.7 THB−0.85%9.364M0.4723.980.49 THB+1.22%3.33%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TTBTMBTHANACHART BANK PCL
150.507B THB1.55 THB0.00%152.02M0.658.630.18 THB6.65%Tài chính
Mua
IVLINDORAMA VENTURES PCL
141.767B THB25.25 THB+1.00%12.496M0.79−1.89 THB−122.40%4.55%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
MINTMINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
140.636B THB26.75 THB−1.83%13.696M1.2632.070.83 THB1.87%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
GPSCGLOBAL POWER SYNERGY PCL
130.412B THB46.25 THB−1.07%7.376M0.5646.910.99 THB+11.38%1.30%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KTCKRUNGTHAI CARD PUBLIC CO LIMITED
121.826B THB47.25 THB+2.16%3.522M0.7816.922.79 THB+8.08%2.43%Tài chính
Mua
BEMBANGKOK EXPRESSWAY AND METRO PCL
121.516B THB7.95 THB+1.27%9.368M0.3637.710.21 THB+44.58%1.51%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AWCASSET WORLD CORP PCL
117.769B THB3.68 THB−1.08%29.608M0.4423.160.16 THB+48.92%0.87%Tài chính
Mua
TLITHAI LIFE INSURANCE PCL
109.92B THB9.60 THB−1.03%6.951M0.7712.250.78 THB+3.20%3.13%Tài chính
Sức mua mạnh
TOPTHAI OIL PUBLIC CO LIMITED
105.061B THB51.50 THB+0.49%2.965M0.346.917.45 THB−59.52%4.56%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
BJCBERLI JUCKER PCL
103.177B THB25.75 THB0.00%3.361M0.6821.561.19 THB+0.45%3.11%Công nghiệp Chế biến
Mua
BTSBTS GROUP HOLDINGS PCL
94.148B THB7.15 THB+0.70%4.698M0.18302.970.02 THB−89.20%4.34%Vận chuyển
Mua
MTCMUANGTHAI CAPITAL PCL
92.75B THB43.75 THB0.00%4.316M0.4019.792.21 THB−7.40%2.17%Tài chính
Mua
LHLAND & HOUSES
90.818B THB7.60 THB−1.94%43.821M1.8015.180.50 THB−28.22%7.24%Tài chính
Mua
DIFDIGITAL TELECOMMUNICATIONS INFST FD
87.712B THB8.25 THB−0.60%12.585M1.9112.350.67 THB−43.99%11.66%Hỗn hợp
Mua
CBGCARABAO GROUP PUBLIC COMPANY LTD
82.25B THB82.25 THB+0.30%3.942M0.9748.871.68 THB−32.43%1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
GLOBALSIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LT
81.53B THB16.3 THB−3.55%12.701M1.3630.640.53 THB−30.35%1.50%Bán Lẻ
Mua
TISCOTISCO FINANCIAL GROUP PUBLIC CO LTD
77.864B THB97.25 THB0.00%2.967M1.2710.639.15 THB10.03%Tài chính
Mua
WHAWHA CORPORATION PUBLIC CO LTD
76.229B THB5.10 THB−0.97%34.437M0.4715.710.32 THB+49.84%3.28%Vận chuyển
Mua
TFMAMATHAI PRESIDENT FOODS PCL
71.546B THB217 THB+1.40%2.62K0.5220.1210.78 THB+25.99%2.30%Hàng tiêu dùng không lâu bền
TUTHAI UNION GROUP
68.526B THB15.1 THB+2.03%25.502M1.6216.520.91 THB−44.05%4.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
RATCHRATCH GROUP PCL
67.969B THB31.25 THB0.00%7.882M0.5015.062.08 THB−52.94%5.12%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
BGRIMBGRIMM POWER PCL
67.779B THB26.00 THB+1.96%16.354M0.53142.230.18 THB0.83%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
OSPOSOTSPA PCL
67.584B THB22.5 THB−1.32%11.874M1.2129.310.77 THB−5.80%7.33%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
EGCOELECTRICITY GENERATING PUBLIC CO
66.861B THB127.0 THB0.00%904.679K0.2711.9610.62 THB+44.08%5.12%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
KCEKCE ELECTRONICS
64.407B THB54.50 THB0.00%4.712M0.8836.991.47 THB−30.82%2.20%Công nghệ Điện tử
Mua
TIDLORNGERN TID LOR PCL
63.777B THB22.7 THB+0.44%7.759M0.3717.011.33 THB+1.11%1.14%Tài chính
Sức mua mạnh
BANPUBANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
62.983B THB7.45 THB−0.67%65.236M0.9010.550.71 THB−86.62%13.42%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
ITCI-TAIL CORPORATION PCL
62.7B THB20.9 THB0.00%3.056M0.4828.690.73 THB2.15%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
SAWADSRISAWAD CORPORATION PCL
60.419B THB44.00 THB−0.56%4.391M0.5512.213.60 THB+12.26%4.09%Tài chính
Mua
BCPBANGCHAK CORPORATION PCL
57.563B THB43.00 THB−1.71%3.104M0.724.1710.32 THB+4.89%3.49%Năng lượng Mỏ
Sức mua mạnh
CENTELCENTRAL PLAZA HOTEL
57.038B THB42.25 THB+0.60%3.04M1.1243.170.98 THB+2409.49%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
THGTHONBURI HEALTHCARE GROUP PCL
54.321B THB64.50 THB+3.61%608.108K2.5261.581.05 THB−55.65%1.40%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Bán Mạnh
COM7COM7 PUBLIC CO LTD
53.76B THB22.4 THB−0.88%12.7M0.5717.261.30 THB+2.48%3.35%Bán Lẻ
Mua
BCHBANGKOK CHAIN HOSPITAL PUB CO
53.366B THB21.4 THB+0.47%4.314M0.4742.750.50 THB−76.22%2.34%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
JASIFJASMINE BROADBAND INTERNET INFR FD
51.6B THB6.45 THB0.00%3.657M1.08−1.55 THB−278.80%13.18%Hỗn hợp
Theo dõi
BTGBETAGRO PCL
45.279B THB23.4 THB−1.27%1.257M0.5444.960.52 THB4.27%Công nghiệp Chế biến
Theo dõi
TCAPTHANACHART CAPITAL PCL
44.981B THB48.25 THB0.00%1.312M1.168.095.96 THB6.42%Tài chính
Mua
PSGPSG CORPORATION PCL
44.845B THB0.69 THB0.00%5.529M0.2873.400.01 THB+27.03%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
BPPBANPU POWER PUBLIC CO LTD
44.497B THB14.6 THB0.00%349.203K1.268.291.76 THB−14.61%4.79%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
TOATOA PAINT THAILAND PCL-FOR
43.015B THB21.2 THB+0.47%882.201K0.6018.611.14 THB+44.11%2.74%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
KKPKIATNAKIN PHATRA BANK PCL
41.279B THB48.75 THB+2.09%1.565M0.796.657.33 THB5.64%Tài chính
Theo dõi
RAMRAMKAMHAENG HOSPITAL CO
40.8B THB34.00 THB0.00%810.246K1.6827.081.26 THB−57.04%3.24%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
JTSJASMINE TECHNOLOGY SOLUTION PCL
40.798B THB57.75 THB−3.75%10.471M2.20−0.35 THB−218.88%0.00%Dịch vụ Công nghệ
IRPCIRPC PUBLIC CO LTD
40.617B THB1.99 THB0.00%23.7M0.87−0.33 THB−233.65%3.52%Năng lượng Mỏ
Theo dõi
SPISAHA PATHANA INTER-HLDG CO
39.46B THB69.00 THB0.00%7000.6611.785.86 THB+10.68%1.16%Tài chính
JMTJMT NETWORK SERVICES PUBLIC CO LTD
39.393B THB27.00 THB+1.89%11.675M0.7420.111.34 THB+10.38%3.44%Dịch vụ Thương mại
Mua
SCCCSIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY
39.187B THB131.5 THB−0.38%62.8K1.2041.193.19 THB−75.11%6.84%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
AEONTSAEON THANA SINSA(THAILAND)
39B THB156.0 THB0.00%46.709K0.6611.9813.02 THB−13.03%3.53%Tài chính
Mua
DOHOMEDOHOME PCL
37.368B THB12.1 THB−2.42%8.765M1.33110.810.11 THB−70.81%0.05%Dịch vụ Phân phối
Mua
HANAHANA MICROELECTRONICS CO
36.622B THB45.50 THB−2.67%9.469M0.8813.513.37 THB+179.47%2.20%Công nghệ Điện tử
Mua
MMK RESTAURANT GROUP PUBLIC CO LTD
36.375B THB39.50 THB+1.28%517.921K0.9224.351.62 THB−1.55%3.80%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
PLANBPLAN B MEDIA PCL
35.305B THB8.25 THB−1.79%13.018M1.3041.070.20 THB+36.39%0.85%Dịch vụ Thương mại
Mua
SPRCSTAR PETROLEUM REFINING PLC
35.121B THB8.10 THB−0.61%13.23M1.259.700.83 THB−60.95%13.70%Năng lượng Mỏ
Mua
TTWTTW PUBLIC COMPANY LIMITED
35.112B THB8.80 THB−1.12%3.272M0.8213.070.67 THB−10.77%6.82%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
FPTFRASERS PROPERTY (THAILAND) PCL
35.021B THB15.1 THB+1.34%29.401K2.3418.920.80 THB−24.87%2.65%Tài chính
Theo dõi
CKCH KARNCHANG PUBLIC LIMITED CO
34.982B THB21.1 THB+1.93%480.62K0.3124.410.86 THB+30.65%1.18%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
MEGAMEGA LIFESCIENCES PUBLIC CO LTD
34.875B THB40.00 THB+2.56%1.552M1.0818.172.20 THB−17.92%4.13%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
BLABANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC CO LT
33.81B THB19.8 THB−0.50%983.666K0.7313.691.45 THB−22.98%2.83%Tài chính
Mua
APAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LTD
33.661B THB10.7 THB−0.93%6.97M0.725.731.87 THB+2.76%6.07%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
BKIBANGKOK INSURANCE PUBLIC CO
32.26B THB303 THB−0.66%7.107K0.537.9138.30 THB5.36%Tài chính
PBPRESIDENT BAKERY PUBLIC CO
31.388B THB69.75 THB+1.09%3710.3018.653.74 THB+1.56%2.87%Hàng tiêu dùng không lâu bền
SPALISUPALAI PUBLIC CO
31.294B THB17.8 THB0.00%3.581M0.655.663.15 THB−30.95%8.15%Tài chính
Mua
CHGCHULARAT HOSPITAL
31.24B THB2.84 THB−1.39%24.586M1.0929.550.10 THB−75.45%3.35%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
BSRCBANGCHAK SRIRACHA PCL
30.109B THB8.70 THB+1.75%408.34K0.3111.730.74 THB−78.29%9.20%Năng lượng Mỏ
Mua
LPFLOTUS'S RETAIL GROWTH FREEHOLD AND
29.917B THB12.8 THB−0.78%140.202K0.1639.060.33 THB−53.81%6.65%Tài chính
Mua
BABANGKOK AIRWAYS PUBLIC CO LTD
29.664B THB14.4 THB+1.41%2.073M0.538.391.72 THB3.47%Vận chuyển
Mua
TFFIFTHAILAND FUTURE FUND
29.477B THB6.45 THB−0.77%1.139M0.513.122.07 THB+410.91%6.32%Hỗn hợp
SISBSISB PCL
29.375B THB31.25 THB−0.79%553.001K0.5251.410.61 THB+113.56%0.51%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
AMATAAMATA CORP
29.325B THB25.50 THB−0.97%2.832M0.5514.761.73 THB−13.47%2.55%Tài chính
Sức mua mạnh
TPIPPTPI POLENE POWER PCL
27.888B THB3.32 THB0.00%561.669K0.308.240.40 THB+4.19%7.23%Công ty dịch vụ công cộng
SIRISANSIRI CO
27.683B THB1.68 THB+0.60%44.034M0.674.350.39 THB+132.29%12.50%Tài chính
Sức mua mạnh
BAMBANGKOK COMMERCIAL ASSET MGT PCL
26.826B THB8.30 THB0.00%6.578M0.9513.820.60 THB−31.77%6.63%Tài chính
Theo dõi
PSHPRUKSA HLDGS PUBLIC COMPANY LTD
26.7B THB12.2 THB0.00%530.906K1.228.211.49 THB+25.66%7.87%Tài chính
Bán Mạnh
RBFR&B FOOD SUPPLY PCL
26.4B THB13.2 THB−1.49%4.999M0.7943.750.30 THB+22.69%0.76%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh