Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
46.500.54%0.25Bán50.385M1321.039B12.223.7926613.00Năng lượng
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
46.250.00%0.00Bán5.900K1321.039B12.223.7926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.500.54%0.25Bán50.385M1321.039B12.223.7926613.00Năng lượng
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
66.750.00%0.00Bán14.422M953.571B37.101.805477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
66.750.00%0.00Bán14.422M953.571B37.101.805477.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
66.750.00%0.00Bán21.400K953.571B37.101.805477.00Công nghiệp
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
78.252.62%2.00Sức mua mạnh38.782M684.954B32.182.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
78.252.62%2.00Sức mua mạnh38.782M684.954B32.182.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
77.751.63%1.25Mua20.900K684.954B32.182.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
190.000.00%0.00Mua3.917M564.888B19.339.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
189.500.53%1.00Mua1.000K564.888B19.339.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
190.000.00%0.00Mua3.917M564.888B19.339.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
470.002.17%10.00Sức mua mạnh3.931M552.000B12.5436.6752971.00Công nghiệp
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
468.002.18%10.00Mua200552.000B12.5436.6752971.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
470.002.17%10.00Sức mua mạnh3.931M552.000B12.5436.6752971.00Công nghiệp
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
130.500.38%0.50Mua8.200M516.098B13.859.383861.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
130.500.38%0.50Mua700516.098B13.859.383861.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
130.500.38%0.50Mua8.200M516.098B13.859.383861.00Năng lượng
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
189.000.53%1.00Bán4.520M449.933B11.9215.7720681.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
189.000.53%1.00Bán4.520M449.933B11.9215.7720681.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
189.000.53%1.00Bán1.185M449.933B11.9215.7720681.00Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
121.50-5.81%-7.50Sức bán mạnh100419.347B11.0911.1421976.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
122.001.24%1.50Bán300419.347B11.0911.1421976.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
121.50-5.81%-7.50Sức bán mạnh100419.347B11.0911.1421976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
127.002.83%3.50Bán13.581M419.347B11.0911.1421976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
127.002.83%3.50Bán13.581M419.347B11.0911.1421976.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
26.251.94%0.50Sức mua mạnh51.084M403.476B27.370.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
26.502.91%0.75Sức mua mạnh29.200K403.476B27.370.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
26.251.94%0.50Sức mua mạnh51.084M403.476B27.370.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
202.000.50%1.00Bán4.464M383.677B10.8518.5225287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
202.000.50%1.00Bán4.464M383.677B10.8518.5225287.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
205.00-0.97%-2.00Bán1.459M383.677B10.8518.5225287.00Tài chính
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
75.002.74%2.00Mua13.294M327.624B29.152.504911.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.002.74%2.00Mua13.294M327.624B29.152.504911.00Tài chính
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
62.50-0.40%-0.25Bán23.897M282.930B8.297.576334.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
62.50-0.40%-0.25Bán23.897M282.930B8.297.576334.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
62.25-1.58%-1.00Bán800282.930B8.297.576334.00Vật liệu cơ bản
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.250.68%0.25Bán114.300K272.163B8.694.2615134.00Tài chính
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.250.68%0.25Bán114.300K272.163B8.694.2615134.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.000.53%0.10Mua25.039M264.148B9.122.0721764.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.000.53%0.10Mua25.039M264.148B9.122.0721764.00Tài chính
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.001.06%0.20Bán400264.148B9.122.0721764.00Tài chính
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
46.002.22%1.00Bán7.798M252.655B10.824.1519581.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.002.22%1.00Bán7.798M252.655B10.824.1519581.00Vật liệu cơ bản
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
27.251.87%0.50Mua17.652M230.351B13.421.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
27.001.89%0.50Mua32.200K230.351B13.421.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
27.251.87%0.50Mua17.652M230.351B13.421.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.801.82%0.30Mua32.698M216.995B37.520.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.801.82%0.30Mua32.698M216.995B37.520.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.701.83%0.30Mua9.300K216.995B37.520.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
99.001.54%1.50Bán9.635M207.997B79.601.22541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
99.001.54%1.50Bán9.635M207.997B79.601.22541.00Công ty dịch vụ công cộng
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
48.251.05%0.50Bán5.800M191.142B28.491.6811879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.251.05%0.50Bán5.800M191.142B28.491.6811879.00Công nghiệp
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
58.00-0.85%-0.50Bán17.582M187.576B17.443.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
58.25-0.43%-0.25Mua64.900K187.576B17.443.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
58.00-0.85%-0.50Bán17.582M187.576B17.443.3573.00Dịch vụ Viễn thông
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
51.753.50%1.75Bán15.501M186.500B43.991.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.753.50%1.75Bán15.501M186.500B43.991.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.501.35%0.50Mua10.705M170.900B45.270.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.501.35%0.50Mua10.705M170.900B45.270.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.200.90%0.10Mua14.485M169.663B31.600.35394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.200.90%0.10Mua14.485M169.663B31.600.35394.00Công nghiệp
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
11.20-1.75%-0.20Mua109.100K169.663B31.600.35394.00Công nghiệp
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.880.41%0.02Bán76.063M162.169B18.160.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.880.41%0.02Bán76.063M162.169B18.160.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.92-1.60%-0.08Bán97.700K162.169B18.160.274310.00Dịch vụ Viễn thông
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
33.000.76%0.25Bán182.100K157.200B26.951.2214714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.000.76%0.25Bán182.100K157.200B26.951.2214714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
288.002.49%7.00Mua2.291M147.937B31.808.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
288.002.49%7.00Mua2.291M147.937B31.808.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
11.500.88%0.10Mua15.947M135.594B30.360.384248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
11.500.88%0.10Mua15.947M135.594B30.360.384248.00Công nghiệp
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
11.400.00%0.00Sức mua mạnh91.700K135.594B30.360.384248.00Công nghiệp
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.50-3.20%-2.00Bán46.194M127.500B14.254.39652.00Năng lượng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
60.50-3.20%-2.00Bán46.194M127.500B14.254.39652.00Năng lượng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.701.90%0.20Bán58.163M125.472B12.760.821595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.701.90%0.20Bán58.163M125.472B12.760.821595.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.500.00%0.00Bán50.000K125.472B12.760.821595.00Tài chính
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
84.750.59%0.50Sức bán mạnh416.200K123.246B16.085.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
84.750.59%0.50Sức bán mạnh416.200K123.246B16.085.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
166.00-0.60%-1.00Bán1.253M121.717B34.875.703980.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
166.00-0.60%-1.00Bán1.253M121.717B34.875.703980.00Chăm sóc sức khỏe
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
48.750.00%0.00Bán15.499M115.431B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
48.750.00%0.00Bán15.499M115.431B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN
49.50-2.94%-1.50Mua500115.431B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
49.502.59%1.25Mua9.024M102.290B26.351.83Tài chính
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.502.59%1.25Mua9.024M102.290B26.351.83Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
40.001.91%0.75Sức mua mạnh10.076M101.200B18.332.141548.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.001.91%0.75Sức mua mạnh10.076M101.200B18.332.141548.00Tài chính
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
33.00-0.75%-0.25Sức mua mạnh13.777M99.875B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.00-0.75%-0.25Sức mua mạnh13.777M99.875B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
4.74-0.84%-0.04Bán107.743M97.563B18.320.265483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.74-0.84%-0.04Bán107.743M97.563B18.320.265483.00Năng lượng
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.74-0.42%-0.02Bán40.900K97.563B18.320.265483.00Năng lượng
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
62.252.05%1.25Mua8.913M88.450B14.264.28276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
62.252.05%1.25Mua8.913M88.450B14.264.28276.00Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
57.250.00%0.00Bán3.521M85.778B25.372.26Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
57.250.00%0.00Bán3.521M85.778B25.372.26Công ty dịch vụ công cộng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.001.12%0.20Bán19.221M84.938B19.500.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất