Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 53.252.90%1.50Sức mua mạnh1.807M1528.120B12.124.4229364.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED 53.750.47%0.25Sức mua mạnh102.536M1528.120B12.124.4229364.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 53.750.47%0.25Sức mua mạnh102.536M1528.120B12.124.4229364.00Năng lượng
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN 66.003.12%2.00Mua2.300K946.428B39.911.665477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING 66.500.38%0.25Mua56.164M946.428B39.911.665477.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY 66.500.38%0.25Mua56.164M946.428B39.911.665477.00Công nghiệp
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 69.50-1.42%-1.00Mua70.967M633.302B30.612.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED 69.50-1.42%-1.00Mua70.967M633.302B30.612.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 69.50-1.42%-1.00Bán397.700K633.302B30.612.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN 154.002.67%4.00Sức mua mạnh500611.378B37.284.133794.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING 153.50-0.32%-0.50Mua10.374M611.378B37.284.133794.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION 153.50-0.32%-0.50Mua10.374M611.378B37.284.133794.00Năng lượng
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING 202.000.50%1.00Mua5.829M597.573B19.1510.5011369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY 202.000.50%1.00Mua5.829M597.573B19.1510.5011369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN 200.00-0.99%-2.00Sức mua mạnh400597.573B19.1510.5011369.00Dịch vụ Viễn thông
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 456.000.44%2.00Mua3.000K540.000B10.9741.0151100.00Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED 458.001.78%8.00Mua3.324M540.000B10.9741.0151100.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 458.001.78%8.00Mua3.324M540.000B10.9741.0151100.00Công nghiệp
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 217.001.40%3.00Mua4.552M512.158B13.8915.4021029.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 220.000.92%2.00Mua2.868M512.158B13.8915.4021029.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED 217.001.40%3.00Mua4.552M512.158B13.8915.4021029.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY 149.00-0.33%-0.50Mua12.511M507.622B12.1612.3021976.00Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING 147.501.72%2.50Mua1.200K507.622B12.1612.3021976.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN 150.003.09%4.50Mua300507.622B12.1612.3021976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING 149.00-0.33%-0.50Mua12.511M507.622B12.1612.3021976.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED 147.501.72%2.50Mua1.200K507.622B12.1612.3021976.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 208.000.00%0.00Mua7.371M397.039B11.3918.2626012.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 208.000.00%0.00Mua7.371M397.039B11.3918.2626012.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 213.00-0.47%-1.00Mua1.185M397.039B11.3918.2626012.00Tài chính
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN 25.250.00%0.00Mua3.100K395.557B41.560.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING 25.250.00%0.00Bán54.576M395.557B41.560.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES 25.250.00%0.00Bán54.576M395.557B41.560.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED 83.50-1.18%-1.00Sức mua mạnh7.820M379.236B26.993.133561.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 83.50-1.18%-1.00Sức mua mạnh7.820M379.236B26.993.133561.00Tài chính
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN 81.50-0.31%-0.25Mua100.400K366.340B8.559.503664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 81.250.00%0.00Mua22.690M366.340B8.559.503664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY 81.250.00%0.00Mua22.690M366.340B8.559.503664.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 59.50-0.42%-0.25Mua17.184M335.469B12.024.9911125.00Vật liệu cơ bản
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED 59.50-0.42%-0.25Mua17.184M335.469B12.024.9911125.00Vật liệu cơ bản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 40.501.25%0.50Mua1.347M294.230B12.173.2915019.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 40.501.25%0.50Mua1.347M294.230B12.173.2915019.00Tài chính
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 20.001.01%0.20Sức mua mạnh6.300K280.919B11.141.8022560.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 20.301.00%0.20Mua31.810M280.919B11.141.8022560.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 20.301.00%0.20Mua31.810M280.919B11.141.8022560.00Tài chính
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 60.501.68%1.00Mua14.203M238.100B39.091.5211879.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED 60.501.68%1.00Mua14.203M238.100B39.091.5211879.00Công nghiệp
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 25.50-0.97%-0.25Bán53.505M210.770B13.371.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY 25.50-0.97%-0.25Bán53.505M210.770B13.371.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING 15.802.60%0.40Mua30.151M202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN 15.104.14%0.60Mua5.200K202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY 15.802.60%0.40Mua30.151M202.528B38.430.4010645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.051.68%0.10Bán146.583M198.541B13.820.432452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 6.005.26%0.30Bán5.000K198.541B13.820.432452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED 6.051.68%0.10Bán146.583M198.541B13.820.432452.00Dịch vụ Viễn thông
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 39.75-0.62%-0.25Mua12.803M184.757B32.031.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN 39.753.92%1.50Mua5.000K184.757B32.031.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY 39.75-0.62%-0.25Mua12.803M184.757B32.031.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 87.50-1.69%-1.50Mua11.697M181.560B7.2812.22747.00Năng lượng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED 87.50-1.69%-1.50Mua11.697M181.560B7.2812.22747.00Năng lượng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 47.25-2.58%-1.25Mua30.957M180.905B37.661.29191.00Năng lượng
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 55.50-1.33%-0.75Mua7.512M180.361B15.523.6285.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 57.503.14%1.75Bán29.800K180.361B15.523.6285.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED 55.50-1.33%-0.75Mua7.512M180.361B15.523.6285.00Dịch vụ Viễn thông
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED 34.75-0.71%-0.25Bán831.100K168.000B27.701.2613537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 34.75-0.71%-0.25Bán831.100K168.000B27.701.2613537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GULF.F GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY FOREIGN 71.00-0.35%-0.25600157.864B44.921.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING 74.000.00%0.00Mua5.997M157.864B44.921.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY 74.000.00%0.00Mua5.997M157.864B44.921.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 6.950.00%0.00Mua108.036M141.854B9.620.726167.00Năng lượng
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 7.005.26%0.35Sức mua mạnh713.100K141.854B9.620.726167.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED 6.950.00%0.00Mua108.036M141.854B9.620.726167.00Năng lượng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED 11.30-0.88%-0.10Bán89.052M136.227B12.420.92809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 11.30-0.88%-0.10Bán89.052M136.227B12.420.92809.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN 11.400.00%0.00Bán40.000K136.227B12.420.92809.00Tài chính
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO 9.052.84%0.25Mua91.566M134.508B39.150.22Công nghiệp
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 88.50-1.94%-1.75Bán3.600M132.024B15.075.99800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED 88.50-1.94%-1.75Bán3.600M132.024B15.075.99800.00Công ty dịch vụ công cộng
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY 182.001.11%2.00Mua2.841M131.175B38.755.534225.00Chăm sóc sức khỏe
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING 182.001.11%2.00Mua2.841M131.175B38.755.534225.00Chăm sóc sức khỏe
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING 238.000.42%1.00Mua1.747M124.772B5.3943.94314.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY 238.000.42%1.00Mua1.747M124.772B5.3943.94314.00Công ty dịch vụ công cộng
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY 9.350.00%0.00Mua26.456M110.753B27.620.344000.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING 9.350.00%0.00Mua26.456M110.753B27.620.344000.00Công nghiệp
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN 9.401.62%0.15Sức mua mạnh21.100K110.753B27.620.344000.00Công nghiệp
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION 46.250.00%0.00Mua5.119M109.511B41.531.114731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.F TOTAL ACCESS COMMUNICATION FOREIGN 46.0011.52%4.75Mua184.200K109.511B41.531.114731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING 46.250.00%0.00Mua5.119M109.511B41.531.114731.00Dịch vụ Viễn thông
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 2.380.00%0.00Mua422.173M104.368B12.180.208980.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 2.380.00%0.00Mua422.173M104.368B12.180.208980.00Tài chính
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY 68.50-0.72%-0.50Bán2.771M103.383B28.852.39Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING 68.50-0.72%-0.50Bán2.771M103.383B28.852.39Công ty dịch vụ công cộng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 19.600.51%0.10Bán76.840M100.658B14.741.325675.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 19.600.51%0.10Bán76.840M100.658B14.741.325675.00Năng lượng
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 43.500.00%0.00Mua5.423M92.220B29.371.48Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED 43.500.00%0.00Mua5.423M92.220B29.371.48Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING 35.504.41%1.50Sức mua mạnh29.050M87.663B20.391.671625.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED 35.504.41%1.50Mua29.050M87.663B20.391.671625.00Tài chính
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING 69.500.00%0.00Bán1.410M86.693B16.774.1511682.00Công nghiệp
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất