Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
48.500.52%0.25Mua1.000K1363.883B12.613.7926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
47.750.00%0.00Bán52.288M1363.883B12.613.7926613.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
47.750.00%0.00Bán52.288M1363.883B12.613.7926613.00Năng lượng
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.75-0.34%-0.25Mua8.628M1053.570B40.991.807718.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.75-0.34%-0.25Mua8.628M1053.570B40.991.807718.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
73.750.00%0.00Sức mua mạnh4001053.570B40.991.807718.00Công nghiệp
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
87.500.29%0.25Mua10.334M786.013B36.932.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
87.500.00%0.00Sức mua mạnh100786.013B36.932.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
87.500.29%0.25Mua10.334M786.013B36.932.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
215.001.42%3.00Mua3.804M639.233B21.889.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
216.000.93%2.00Mua100639.233B21.889.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
215.001.42%3.00Mua3.804M639.233B21.889.8311369.00Dịch vụ Viễn thông
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
456.000.00%0.00Bán66.700K549.600B12.4936.6752971.00Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
458.000.88%4.00Bán2.489M549.600B12.4936.6752971.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
458.000.88%4.00Bán2.489M549.600B12.4936.6752971.00Công nghiệp
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
136.000.00%0.00Sức mua mạnh5.878M539.918B14.499.383861.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
133.00-1.12%-1.50Mua12.000K539.918B14.499.383861.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
136.000.00%0.00Sức mua mạnh5.878M539.918B14.499.383861.00Năng lượng
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
138.501.09%1.50Mua12.400K470.280B12.4311.1421976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
138.500.73%1.00Mua3.917M470.280B12.4311.1421976.00Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
129.50-4.07%-5.50Bán500470.280B12.4311.1421976.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
129.50-4.07%-5.50Bán500470.280B12.4311.1421976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
138.500.73%1.00Mua3.917M470.280B12.4311.1421976.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
185.50-1.33%-2.50Sức bán mạnh8.037M443.950B11.7615.7720681.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
186.50-1.32%-2.50Sức bán mạnh514.200K443.950B11.7615.7720681.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
185.50-1.33%-2.50Sức bán mạnh8.037M443.950B11.7615.7720681.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.50-1.21%-0.30Bán31.654M384.440B26.040.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.50-1.21%-0.30Bán31.654M384.440B26.040.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.50-2.97%-0.75Sức bán mạnh3.700K384.440B26.040.9430709.00Chăm sóc sức khỏe
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
196.50-0.76%-1.50Bán81.500K373.179B10.5618.5225287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
195.50-0.51%-1.00Bán1.773M373.179B10.5618.5225287.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
195.50-0.51%-1.00Bán1.773M373.179B10.5618.5225287.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
73.750.68%0.50Bán6.601M330.990B29.452.504911.00Tài chính
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
73.750.68%0.50Bán6.601M330.990B29.452.504911.00Tài chính
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
62.501.21%0.75Bán160.800K284.057B8.327.576334.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
63.000.40%0.25Bán20.933M284.057B8.327.576334.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
63.000.40%0.25Bán20.933M284.057B8.327.576334.00Vật liệu cơ bản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
38.250.66%0.25Mua258.700K281.358B8.984.2615134.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
38.250.66%0.25Mua258.700K281.358B8.984.2615134.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
19.400.00%0.00Mua11.942M271.136B9.362.0721764.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
19.400.00%0.00Mua11.942M271.136B9.362.0721764.00Tài chính
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
126.500.80%1.00Mua3.317M269.862B103.271.22541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
126.500.80%1.00Mua3.317M269.862B103.271.22541.00Công ty dịch vụ công cộng
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
28.75-3.36%-1.00Bán66.960M235.319B14.431.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
28.75-3.36%-1.00Bán66.960M235.319B14.431.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
28.752.68%0.75Sức mua mạnh1.000K235.319B14.431.9914817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
41.50-0.60%-0.25Bán18.291M233.004B9.984.1519581.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.50-0.60%-0.25Bán18.291M233.004B9.984.1519581.00Vật liệu cơ bản
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.20-0.58%-0.10Bán16.954M226.201B39.110.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.20-0.58%-0.10Bán16.954M226.201B39.110.4410771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
6.404.07%0.25Mua338.676M213.556B23.910.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
6.404.07%0.25Mua338.676M213.556B23.910.274310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
6.251.63%0.10Mua200213.556B23.910.274310.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
63.501.20%0.75Mua11.170M203.608B18.933.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
63.501.20%0.75Mua11.170M203.608B18.933.3573.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
63.75-1.54%-1.00Mua3.700K203.608B18.933.3573.00Dịch vụ Viễn thông
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
54.00-1.37%-0.75Bán6.292M201.420B47.511.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.00-1.37%-0.75Bán6.292M201.420B47.511.14218.00Công ty dịch vụ công cộng
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.00-0.99%-0.50Bán5.742M200.252B29.841.6811879.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.00-0.99%-0.50Bán5.742M200.252B29.841.6811879.00Công nghiệp
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.25-0.63%-0.25Mua202.300K188.400B32.301.2214714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
39.25-0.63%-0.25Mua202.300K188.400B32.301.2214714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
40.75-0.61%-0.25Mua7.410M188.221B49.860.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
40.75-0.61%-0.25Mua7.410M188.221B49.860.8685258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
332.000.30%1.00Mua441.200K174.786B37.588.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
332.000.30%1.00Mua441.200K174.786B37.588.84776.00Công ty dịch vụ công cộng
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
12.600.00%0.00Mua29.104M158.214B51.950.244248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
12.600.00%0.00Mua29.104M158.214B51.950.244248.00Công nghiệp
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
12.507.76%0.90Sức mua mạnh200.000K158.214B51.950.244248.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.30-2.83%-0.30Bán165.902M157.435B29.320.35394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.30-2.83%-0.30Bán165.902M157.435B29.320.35394.00Công nghiệp
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
10.50-7.08%-0.80Theo dõi2.000K157.435B29.320.35394.00Công nghiệp
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
70.75-2.41%-1.75Mua13.600M144.330B16.134.39652.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
70.75-2.41%-1.75Mua13.600M144.330B16.134.39652.00Năng lượng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
11.10-0.89%-0.10Mua38.194M132.642B13.490.821595.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
11.201.82%0.20Mua2.100K132.642B13.490.821595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
11.10-0.89%-0.10Mua38.194M132.642B13.490.821595.00Tài chính
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
56.005.16%2.75Sức mua mạnh18.911M132.597B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
56.005.16%2.75Sức mua mạnh18.911M132.597B-1.814731.00Dịch vụ Viễn thông
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.00-0.28%-0.25Mua762.600K130.195B16.985.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.00-0.28%-0.25Mua762.600K130.195B16.985.24800.00Công ty dịch vụ công cộng
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
171.00-0.58%-1.00Bán702.100K124.632B35.715.703980.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
171.00-0.58%-1.00Bán702.100K124.632B35.715.703980.00Chăm sóc sức khỏe
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.250.45%0.25Mua3.911M117.130B30.181.83Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
55.250.45%0.25Mua3.911M117.130B30.181.83Tài chính
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
35.75-2.05%-0.75Mua8.185M107.384B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
35.75-2.05%-0.75Mua8.185M107.384B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP.F OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
36.5026.96%7.75Theo dõi2.000K107.384B-1.803677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
71.00-0.70%-0.50Mua5.509M106.379B31.462.26Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
71.00-0.70%-0.50Mua5.509M106.379B31.462.26Công ty dịch vụ công cộng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.25-3.01%-1.25Bán15.913M103.778B18.802.141548.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
40.25-3.01%-1.25Bán15.913M103.778B18.802.141548.00Tài chính
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.050.00%0.00Mua109.495M103.073B19.350.265483.00Năng lượng
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.78-4.40%-0.22Bán214.000K103.073B19.350.265483.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.050.00%0.00Mua109.495M103.073B19.350.265483.00Năng lượng
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
66.500.76%0.50Mua5.532M96.425B15.554.28276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.500.76%0.50Mua5.532M96.425B15.554.28276.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
36.000.00%0.00Mua2.518M93.848B56.110.64671.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.000.00%0.00Mua2.518M93.848B56.110.64671.00Công ty dịch vụ công cộng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.60-0.53%-0.10Sức mua mạnh7.556M88.756B20.370.911868.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất