Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
45.250.00%0.00Mua21.654M1292.476B12.433.6426613.00Năng lượng
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
45.50-2.67%-1.25Mua147.700K1292.476B12.433.6426613.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
45.250.00%0.00Mua21.654M1292.476B12.433.6426613.00Năng lượng
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
73.50-0.68%-0.50Mua7.212M1057.142B42.031.767718.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
73.25-0.34%-0.25Mua5.400K1057.142B42.031.767718.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
73.50-0.68%-0.50Mua7.212M1057.142B42.031.767718.00Công nghiệp
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
82.501.23%1.00Bán24.700K734.360B34.482.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
81.50-0.31%-0.25Bán8.377M734.360B34.482.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
81.50-0.31%-0.25Bán8.377M734.360B34.482.3755777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
225.000.45%1.00Bán2.494M665.952B22.999.7412552.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
223.00-2.19%-5.00Mua4.800K665.952B22.999.7412552.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
225.000.45%1.00Bán2.494M665.952B22.999.7412552.00Dịch vụ Viễn thông
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
410.00-5.96%-26.00Bán300499.200B12.9232.2052971.00Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
410.00-1.44%-6.00Bán1.532M499.200B12.9232.2052971.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
410.00-1.44%-6.00Bán1.532M499.200B12.9232.2052971.00Công nghiệp
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
122.00-0.81%-1.00Bán282.600K490.293B10.3811.893861.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
122.50-0.81%-1.00Bán5.579M490.293B10.3811.893861.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
122.50-0.81%-1.00Bán5.579M490.293B10.3811.893861.00Năng lượng
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
118.50-0.84%-1.00Bán5.403M405.768B10.7711.1021976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
118.50-0.84%-1.00Bán5.403M405.768B10.7711.1021976.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
120.00-0.83%-1.00Bán200405.768B10.7711.1021976.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
164.00-0.61%-1.00Mua6.055M394.888B10.7515.3620681.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
164.50-0.60%-1.00Bán1.198M394.888B10.7515.3620681.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
164.00-0.61%-1.00Mua6.055M394.888B10.7515.3620681.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.60-1.67%-0.40Bán21.443M381.408B25.860.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.10-0.41%-0.10Bán10.400K381.408B25.860.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.60-1.67%-0.40Bán21.443M381.408B25.860.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
182.500.55%1.00Mua431.400K342.637B9.6518.6025287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
181.501.11%2.00Mua8.360M342.637B9.6518.6025287.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
181.501.11%2.00Mua8.360M342.637B9.6518.6025287.00Tài chính
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
153.500.00%0.00Mua2.763M327.462B70.352.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
153.500.00%0.00Mua2.763M327.462B70.352.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
66.000.00%0.00Sức bán mạnh3.817M296.208B27.492.404911.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.000.00%0.00Sức bán mạnh3.817M296.208B27.492.404911.00Tài chính
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
34.250.00%0.00Sức bán mạnh82.500K251.935B7.864.3615134.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.250.00%0.00Sức bán mạnh82.500K251.935B7.864.3615134.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
17.400.00%0.00Bán6.809M243.183B8.292.1021764.00Tài chính
KTB.P.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED PREFERRED NON-VOTING
153.000.00%0.00Mua0243.183B8.292.1021764.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.400.00%0.00Bán6.809M243.183B8.292.1021764.00Tài chính
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.750.00%0.00Bán12.489M237.842B9.335.666427.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
53.50-6.96%-4.00Bán363.400K237.842B9.335.666427.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.750.00%0.00Bán12.489M237.842B9.335.666427.00Vật liệu cơ bản
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.90-1.74%-0.30Bán222.500K224.885B37.490.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
17.00-0.58%-0.10Bán12.710M224.885B37.490.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
17.00-0.58%-0.10Bán12.710M224.885B37.490.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
25.75-0.96%-0.25Bán17.800K214.856B14.941.7614817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.250.00%0.00Bán46.928M214.856B14.941.7614817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.250.00%0.00Bán46.928M214.856B14.941.7614817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.00-0.75%-0.50Mua4.932M213.227B20.513.2473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
66.00-0.75%-0.50Mua4.932M213.227B20.513.2473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
65.75-4.01%-2.75Mua16.400K213.227B20.513.2473.00Dịch vụ Viễn thông
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
52.500.48%0.25Bán3.553M209.304B30.581.7111879.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
52.500.48%0.25Bán3.553M209.304B30.581.7111879.00Công nghiệp
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
69.00-1.08%-0.75Mua5.595M196.676B34.402.03Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
69.00-1.08%-0.75Mua5.595M196.676B34.402.03Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
350.00-1.13%-4.00Mua499.900K186.369B17.0020.82776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
350.00-1.13%-4.00Mua499.900K186.369B17.0020.82776.00Công ty dịch vụ công cộng
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.40-0.92%-0.05Sức bán mạnh82.429M181.857B-0.004310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.40-0.92%-0.05Sức bán mạnh82.429M181.857B-0.004310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.350.00%0.00Sức bán mạnh115.500K181.857B-0.004310.00Dịch vụ Viễn thông
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.500.52%0.25Bán3.713M179.972B38.321.26218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.500.52%0.25Bán3.713M179.972B38.321.26218.00Công ty dịch vụ công cộng
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
32.000.79%0.25Sức bán mạnh15.450M178.262B10.253.1019581.00Vật liệu cơ bản
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.000.79%0.25Sức bán mạnh15.450M178.262B10.253.1019581.00Vật liệu cơ bản
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
11.000.00%0.00Bán46.792M168.135B22.390.493647.00Công nghiệp
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
11.000.92%0.10Mua100.000K168.135B22.390.493647.00Công nghiệp
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
11.000.00%0.00Bán46.792M168.135B22.390.493647.00Công nghiệp
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.75-1.38%-0.50Sức bán mạnh17.365M167.438B41.580.9285258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
35.75-1.38%-0.50Sức bán mạnh17.365M167.438B41.580.9285258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
13.602.26%0.30Mua33.170M167.003B46.810.284248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
13.602.26%0.30Mua33.170M167.003B46.810.284248.00Công nghiệp
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
13.400.75%0.10Mua48.800K167.003B46.810.284248.00Công nghiệp
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
33.750.75%0.25Bán459.800K160.800B27.231.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
33.750.75%0.25Bán459.800K160.800B27.231.2314714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.001.10%0.75Mua4.298M139.230B29.492.31652.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.001.10%0.75Mua4.298M139.230B29.492.31652.00Năng lượng
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
58.00-0.43%-0.25Bán3.530M137.925B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
58.00-0.43%-0.25Bán3.530M137.925B-1.174731.00Dịch vụ Viễn thông
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
89.750.00%0.00Mua504.600K131.292B16.505.44800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
89.750.00%0.00Mua504.600K131.292B16.505.44800.00Công ty dịch vụ công cộng
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
56.500.00%0.00Sức mua mạnh1.127M119.780B30.021.88Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
56.500.00%0.00Sức mua mạnh1.127M119.780B30.021.88Tài chính
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.101.00%0.10Bán27.929M119.497B14.460.691595.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.40-1.89%-0.20Sức bán mạnh19.500K119.497B14.460.691595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.101.00%0.10Bán27.929M119.497B14.460.691595.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
43.00-1.71%-0.75Bán9.592M112.802B20.372.151548.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
43.00-1.71%-0.75Bán9.592M112.802B20.372.151548.00Tài chính
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.00-2.38%-1.00Mua4.145M109.490B52.560.80671.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
41.00-2.38%-1.00Mua4.145M109.490B52.560.80671.00Công ty dịch vụ công cộng
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.500.69%0.25Bán1.139M108.886B32.781.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
36.500.69%0.25Bán1.139M108.886B32.781.113677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
71.75-1.71%-1.25Mua2.158M105.850B17.564.16276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH.F RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
73.7520.41%12.50Mua1.000K105.850B17.564.16276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
71.75-1.71%-1.25Mua2.158M105.850B17.564.16276.00Công ty dịch vụ công cộng
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
127.50-3.77%-5.00Bán2.042M96.571B29.415.363980.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
127.50-3.77%-5.00Bán2.042M96.571B29.415.363980.00Chăm sóc sức khỏe
VGI.R VGI PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.850.00%0.00Mua6.021M84.327B73.520.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
VGI VGI PUBLIC COMPANY LIMITED
9.850.00%0.00Mua6.021M84.327B73.520.13Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TOA TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY
38.25-5.56%-2.25Bán1.959M82.174B42.130.964838.00Vật liệu cơ bản
TOA.R TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.25-5.56%-2.25Bán1.959M82.174B42.130.964838.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất