Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
48.502.11%1.00Mua23.600K1385.305B11.684.1529364.00Năng lượng
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25Bán37.377M1385.305B11.684.1529364.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25Bán37.377M1385.305B11.684.1529364.00Năng lượng
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
67.50-0.37%-0.25Bán13.943M967.856B38.211.775477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.50-0.37%-0.25Bán13.943M967.856B38.211.775477.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
67.50-0.74%-0.50Mua27.600K967.856B38.211.775477.00Công nghiệp
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
75.75-2.57%-2.00Mua13.500K678.224B32.402.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
76.000.66%0.50Bán21.791M678.224B32.402.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
76.000.66%0.50Bán21.791M678.224B32.402.3351458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
476.00-0.83%-4.00Mua1.392M576.000B12.8737.2951100.00Công nghiệp
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
478.000.00%0.00Mua6.700K576.000B12.8737.2951100.00Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
476.00-0.83%-4.00Mua1.392M576.000B12.8737.2951100.00Công nghiệp
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
181.000.00%0.00Mua300541.103B18.239.9811369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
182.500.27%0.50Mua5.563M541.103B18.239.9811369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
182.500.27%0.50Mua5.563M541.103B18.239.9811369.00Dịch vụ Viễn thông
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
121.50-0.41%-0.50Bán5.772M484.338B13.918.773774.00Năng lượng
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
121.50-0.41%-0.50Bán5.772M484.338B13.918.773774.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
120.00-3.61%-4.50Bán2.400K484.338B13.918.773774.00Năng lượng
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
191.500.26%0.50Sức bán mạnh3.087M457.113B11.8916.0720839.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
191.500.26%0.50Sức bán mạnh3.087M457.113B11.8916.0720839.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
191.500.26%0.50Bán1.592M457.113B11.8916.0720839.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
135.00-2.88%-4.00Sức bán mạnh100448.719B11.2011.7921976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
131.00-0.76%-1.00Bán3.968M448.719B11.2011.7921976.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
130.000.00%0.00Bán8.600K448.719B11.2011.7921976.00Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
135.00-2.88%-4.00Sức bán mạnh100448.719B11.2011.7921976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
131.00-0.76%-1.00Bán3.968M448.719B11.2011.7921976.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
208.00-0.48%-1.00Bán2.566M398.948B11.2918.5126012.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
214.00-0.47%-1.00Sức bán mạnh459.100K398.948B11.2918.5126012.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
208.00-0.48%-1.00Bán2.566M398.948B11.2918.5126012.00Tài chính
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
23.801.71%0.40Mua35.322M366.654B39.610.5930709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
23.801.71%0.40Mua35.322M366.654B39.610.5930709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
23.801.71%0.40Theo dõi463.100K366.654B39.610.5930709.00Chăm sóc sức khỏe
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
72.750.69%0.50Bán8.782M324.258B28.912.504568.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
72.750.69%0.50Bán8.782M324.258B28.912.504568.00Tài chính
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
67.500.37%0.25Bán2.100K306.598B7.658.893664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
67.00-1.47%-1.00Bán33.749M306.598B7.658.893664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
67.00-1.47%-1.00Bán33.749M306.598B7.658.893664.00Vật liệu cơ bản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
37.25-1.32%-0.50Sức bán mạnh230.400K277.680B11.193.3715019.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
37.25-1.32%-0.50Sức bán mạnh230.400K277.680B11.193.3715019.00Tài chính
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25Bán13.737M272.306B10.604.5711125.00Vật liệu cơ bản
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25Bán13.737M272.306B10.604.5711125.00Vật liệu cơ bản
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
19.00-0.52%-0.10Sức bán mạnh1.400K262.750B9.232.0422560.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
18.70-0.53%-0.10Sức bán mạnh13.648M262.750B9.232.0422560.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.70-0.53%-0.10Sức bán mạnh13.648M262.750B9.232.0422560.00Tài chính
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.500.00%0.00Sức bán mạnh16.762M219.587B13.981.8214817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.500.00%0.00Sức bán mạnh16.762M219.587B13.981.8214817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.25-0.50%-0.25Mua3.703M202.147B30.401.6611879.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
50.25-0.50%-0.25Mua3.703M202.147B30.401.6611879.00Công nghiệp
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
15.00-0.66%-0.10Bán13.742M198.583B35.380.4310645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
15.00-0.66%-0.10Bán13.742M198.583B35.380.4310645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
90.750.28%0.25Mua2.177M193.064B63.761.42541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
90.750.28%0.25Mua2.177M193.064B63.761.42541.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.25-0.52%-0.25Sức mua mạnh17.227M180.905B36.361.33191.00Năng lượng
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.25-0.52%-0.25Sức mua mạnh17.227M180.905B36.361.33191.00Năng lượng
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
36.75-1.34%-0.50Bán195.500K178.800B30.091.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
36.75-1.34%-0.50Bán195.500K178.800B30.091.2414714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
55.750.00%0.00Mua5.596M178.734B15.563.5885.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
55.50-0.45%-0.25Mua100178.734B15.563.5885.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.750.00%0.00Mua5.596M178.734B15.563.5885.00Dịch vụ Viễn thông
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
38.500.00%0.00Mua11.037M177.828B33.961.1866016.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
38.500.00%0.00Mua11.037M177.828B33.961.1866016.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.78-0.42%-0.02Bán41.804M160.167B22.770.212452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.78-0.42%-0.02Bán41.804M160.167B22.770.212452.00Dịch vụ Viễn thông
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.00-0.99%-0.10Bán55.412M154.379B29.590.34394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.00-0.99%-0.10Bán55.412M154.379B29.590.34394.00Công nghiệp
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
279.000.00%0.00Mua831.900K146.884B6.9740.03776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
279.000.00%0.00Mua831.900K146.884B6.9740.03776.00Công ty dịch vụ công cộng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.75-0.36%-0.25Bán8.595M142.800B14.074.98747.00Năng lượng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.75-0.36%-0.25Bán8.595M142.800B14.074.98747.00Năng lượng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
91.000.00%0.00Mua2.333M133.121B15.895.73800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
91.000.00%0.00Mua2.333M133.121B15.895.73800.00Công ty dịch vụ công cộng
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
177.00-0.28%-0.50Bán675.200K129.369B37.085.703984.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
177.00-0.28%-0.50Bán675.200K129.369B37.085.703984.00Chăm sóc sức khỏe
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
10.700.00%0.00Mua500.000K126.745B28.500.384248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
10.800.93%0.10Mua41.252M126.745B28.500.384248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
10.800.93%0.10Mua41.252M126.745B28.500.384248.00Công nghiệp
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.30-0.96%-0.10Bán31.030M124.277B11.860.88809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.30-0.96%-0.10Bán31.030M124.277B11.860.88809.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.600.95%0.10Mua135.200K124.277B11.860.88809.00Tài chính
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
49.75-2.93%-1.50Bán6.555M121.350B-1.854731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
49.75-2.93%-1.50Bán6.555M121.350B-1.854731.00Dịch vụ Viễn thông
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.70-2.56%-0.15Sức bán mạnh76.200K117.361B15.090.385498.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.750.00%0.00Bán24.916M117.361B15.090.385498.00Năng lượng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.750.00%0.00Bán24.916M117.361B15.090.385498.00Năng lượng
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
46.000.55%0.25Mua10.293M96.990B26.141.75Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
46.000.55%0.25Mua10.293M96.990B26.141.75Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.120.00%0.00Bán159.928M92.966B8.010.268547.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.120.00%0.00Bán159.928M92.966B8.010.268547.00Tài chính
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
18.500.00%0.00Bán9.044M88.279B22.240.831458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
18.500.00%0.00Bán9.044M88.279B22.240.831458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU.F THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
18.601.64%0.30Mua76.100K88.279B22.240.831458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
70.50-0.35%-0.25Bán1.821M88.252B17.194.1212965.00Công nghiệp
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
70.50-0.35%-0.25Bán1.821M88.252B17.194.1212965.00Công nghiệp
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
56.75-0.44%-0.25Bán944.200K85.403B25.422.24Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
56.75-0.44%-0.25Bán944.200K85.403B25.422.24Công ty dịch vụ công cộng
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.004.62%1.50Mua37.315M83.796B16.301.991625.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
34.004.62%1.50Mua37.315M83.796B16.301.991625.00Tài chính
BANPU.F BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh71.300K82.591B12.691.265751.00Năng lượng
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
16.000.00%0.00Bán6.684M82.591B12.691.265751.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.000.00%0.00Bán6.684M82.591B12.691.265751.00Năng lượng
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất