Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Thái Lan

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
42.00-0.59%-0.25Bán34.376M1206.787B12.853.2926613.00Năng lượng
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
45.509.64%4.00Mua6.400K1206.787B12.853.2926613.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.00-0.59%-0.25Bán34.376M1206.787B12.853.2926613.00Năng lượng
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
75.250.67%0.50Bán27.212M1067.856B42.671.757718.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
75.250.67%0.50Bán27.212M1067.856B42.671.757718.00Công nghiệp
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
75.250.33%0.25Mua9001067.856B42.671.757718.00Công nghiệp
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
74.75-0.33%-0.25Bán330.400K675.971B31.112.4255777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.00-0.33%-0.25Bán25.117M675.971B31.112.4255777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.00-0.33%-0.25Bán25.117M675.971B31.112.4255777.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
212.00-0.93%-2.00Bán5.963M636.222B20.5510.4212552.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
212.00-0.93%-2.00Bán5.963M636.222B20.5510.4212552.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
211.00-0.94%-2.00Bán100636.222B20.5510.4212552.00Dịch vụ Viễn thông
AWC ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED
5.650.00%0.00Bán23.160M541.278B200.640.03Tài chính
AWC.R ASSET WORLD CORP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.650.00%0.00Bán23.160M541.278B200.640.03Tài chính
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
116.50-0.43%-0.50Sức bán mạnh9.110M464.488B9.6812.083861.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
116.50-0.43%-0.50Sức bán mạnh9.110M464.488B9.6812.083861.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
116.00-0.85%-1.00Bán234.000K464.488B9.6812.083861.00Năng lượng
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
367.00-0.54%-2.00Bán1.932M442.800B12.5229.4852971.00Công nghiệp
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
369.000.00%0.00Bán3.000K442.800B12.5229.4852971.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
367.00-0.54%-2.00Bán1.932M442.800B12.5229.4852971.00Công nghiệp
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
114.00-0.87%-1.00Bán100400.679B9.5512.3621976.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
117.50-0.84%-1.00Bán8.500K400.679B9.5512.3621976.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
114.00-0.87%-1.00Bán100400.679B9.5512.3621976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
117.50-0.42%-0.50Bán7.787M400.679B9.5512.3621976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
117.50-0.42%-0.50Bán7.787M400.679B9.5512.3621976.00Tài chính
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.20-0.82%-0.20Mua22.933M387.765B26.290.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.20-0.82%-0.20Mua22.933M387.765B26.290.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.10-2.43%-0.60Bán65.000K387.765B26.290.9330709.00Chăm sóc sức khỏe
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
169.50-1.17%-2.00Mua4.912M365.861B78.602.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
169.50-1.17%-2.00Mua4.912M365.861B78.602.18541.00Công ty dịch vụ công cộng
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
147.000.00%0.00Bán2.893M351.809B9.5215.4420681.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
147.000.00%0.00Bán14.763M351.809B9.5215.4420681.00Tài chính
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
147.000.00%0.00Bán14.763M351.809B9.5215.4420681.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
171.000.00%0.00Bán867.300K324.503B9.0418.8225287.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
169.50-0.29%-0.50Bán4.044M324.503B9.0418.8225287.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
169.50-0.29%-0.50Bán4.044M324.503B9.0418.8225287.00Tài chính
CPN.F CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
60.25-4.74%-3.00Bán1.000K265.914B25.092.364911.00Tài chính
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
60.502.11%1.25Bán7.247M265.914B25.092.364911.00Tài chính
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
60.502.11%1.25Bán7.247M265.914B25.092.364911.00Tài chính
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
84.25-0.59%-0.50Mua7.064M238.972B40.572.09Công ty dịch vụ công cộng
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
84.25-0.59%-0.50Mua7.064M238.972B40.572.09Công ty dịch vụ công cộng
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
52.500.00%0.00Bán8.049M236.715B15.403.416427.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
52.500.00%0.00Bán8.049M236.715B15.403.416427.00Vật liệu cơ bản
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
31.00-0.80%-0.25Bán140.800K229.868B7.094.4115134.00Tài chính
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.00-0.80%-0.25Bán140.800K229.868B7.094.4115134.00Tài chính
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
16.300.00%0.00Sức bán mạnh107.000K225.015B8.091.9921764.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh28.571M225.015B8.091.9921764.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
16.00-0.62%-0.10Sức bán mạnh28.571M225.015B8.091.9921764.00Tài chính
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
26.50-0.93%-0.25Mua31.321M218.949B14.091.9511853.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
26.50-0.93%-0.25Mua31.321M218.949B14.091.9511853.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.F CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY FOREIGN
26.250.00%0.00Bán15.800K218.949B14.091.9511853.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
16.200.00%0.00Bán15.857M213.049B34.840.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
16.200.00%0.00Bán15.857M213.049B34.840.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.F HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY FOREIGN
16.10-1.83%-0.30Bán154.200K213.049B34.840.4610771.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
56.75-1.73%-1.00Bán13.296M185.171B16.773.4473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
57.75-3.35%-2.00Sức bán mạnh800185.171B16.773.4473.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
56.75-1.73%-1.00Bán13.296M185.171B16.773.4473.00Dịch vụ Viễn thông
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
342.00-1.16%-4.00Bán1.134M182.157B18.5118.69776.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
342.00-1.16%-4.00Bán1.134M182.157B18.5118.69776.00Công ty dịch vụ công cộng
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.501.56%0.50Bán16.371M179.666B22.261.4419581.00Vật liệu cơ bản
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
32.501.56%0.50Bán16.371M179.666B22.261.4419581.00Vật liệu cơ bản
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
13.60-3.55%-0.50Mua359.200K178.572B43.050.334248.00Công nghiệp
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
14.201.43%0.20Mua62.528M178.572B43.050.334248.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.201.43%0.20Mua62.528M178.572B43.050.334248.00Công nghiệp
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.75-1.16%-0.50Bán4.045M173.295B25.311.7149239.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
42.75-1.16%-0.50Bán4.045M173.295B25.311.7149239.00Công nghiệp
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
37.500.00%0.00Mua2.287M173.213B22.891.6185258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
37.500.00%0.00Mua2.287M173.213B22.891.6185258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT.F MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
38.501.99%0.75Bán2.400K173.213B22.891.6185258.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
10.900.00%0.00Mua23.145M166.607B31.030.353647.00Công nghiệp
BEM.F BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO FOREIGN
10.700.00%0.00Bán556.500K166.607B31.030.353647.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
10.900.00%0.00Mua23.145M166.607B31.030.353647.00Công nghiệp
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
42.50-1.16%-0.50Bán3.729M160.390B31.441.37218.00Công ty dịch vụ công cộng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
42.50-1.16%-0.50Bán3.729M160.390B31.441.37218.00Công ty dịch vụ công cộng
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
31.25-1.57%-0.50Sức bán mạnh418.000K152.400B25.281.2614714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
31.25-1.57%-0.50Sức bán mạnh418.000K152.400B25.281.2614714.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
4.40-0.90%-0.04Bán64.607M148.155B61.070.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
4.38-0.90%-0.04Bán624.400K148.155B61.070.074310.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
4.40-0.90%-0.04Bán64.607M148.155B61.070.074310.00Dịch vụ Viễn thông
BGRIM.R B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
53.25-1.84%-1.00Mua15.007M141.424B68.930.79671.00Công ty dịch vụ công cộng
BGRIM B.GRIMM POWER PUBLIC COMPANY LIMITED
53.25-1.84%-1.00Mua15.007M141.424B68.930.79671.00Công ty dịch vụ công cộng
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
66.75-1.84%-1.25Sức bán mạnh7.492M138.720B-0.25652.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
66.75-1.84%-1.25Sức bán mạnh7.492M138.720B-0.25652.00Năng lượng
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
52.00-3.70%-2.00Sức bán mạnh9.332M127.862B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
52.00-3.70%-2.00Sức bán mạnh9.332M127.862B-0.013924.00Dịch vụ Viễn thông
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
59.25-1.66%-1.00Bán5.310M127.730B31.111.945880.00Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
59.25-1.66%-1.00Bán5.310M127.730B31.111.945880.00Tài chính
OSP.R OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
40.00-2.44%-1.00Bán10.937M123.154B38.021.083677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
OSP OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED
40.00-2.44%-1.00Bán10.937M123.154B38.021.083677.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
9.750.00%0.00Bán22.712M116.510B14.300.681595.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
9.750.00%0.00Bán22.712M116.510B14.300.681595.00Tài chính
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
74.50-2.93%-2.25Bán23.500K112.275B14.775.20813.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
74.50-2.93%-2.25Bán23.500K112.275B14.775.20813.00Công ty dịch vụ công cộng
TMB.F TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
1.581.28%0.02Bán31.800K107.581B9.740.168373.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
1.49-1.32%-0.02Bán417.683M107.581B9.740.168373.00Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
1.49-1.32%-0.02Bán417.683M107.581B9.740.168373.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
41.251.23%0.50Bán3.049M105.067B18.972.151548.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
41.251.23%0.50Bán3.049M105.067B18.972.151548.00Tài chính
RATCH.R RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.50-1.07%-0.75Bán4.548M101.862B17.843.94276.00Công ty dịch vụ công cộng
RATCH RATCH GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
69.50-1.07%-0.75Bán4.548M101.862B17.843.94276.00Công ty dịch vụ công cộng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất