Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
PTT PTT PUBLIC COMPANY LIMITED
49.25-1.50%-0.75Bán29.234M1428.150B10.624.7129364.00Năng lượng
PTT.R PTT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
49.25-1.50%-0.75Bán29.234M1428.150B10.624.7129364.00Năng lượng
PTT.F PTT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
50.000.00%0.00Bán114.700K1428.150B10.624.7129364.00Năng lượng
AOT.F AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY FOREIGN
64.50-0.39%-0.25Mua42.300K932.142B39.311.665477.00Công nghiệp
AOT.R AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY NON-VOTING
65.00-0.38%-0.25Mua6.363M932.142B39.311.665477.00Công nghiệp
AOT AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC COMPANY
65.00-0.38%-0.25Mua6.363M932.142B39.311.665477.00Công nghiệp
CPALL.R CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
69.750.36%0.25Mua18.419M624.318B30.172.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED
69.750.36%0.25Mua18.419M624.318B30.172.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPALL.F CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
69.001.85%1.25Mua1.700K624.318B30.172.3039660.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
PTTEP.R PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON-VOTING
132.50-3.28%-4.50Bán17.068M543.888B15.548.823794.00Năng lượng
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION
132.50-3.28%-4.50Bán17.068M543.888B15.548.823794.00Năng lượng
PTTEP.F PTT EXPLORATION AND PRODUCTION FOREIGN
136.50-1.09%-1.50Theo dõi10.100K543.888B15.548.823794.00Năng lượng
ADVANC ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY
180.50-0.55%-1.00Bán1.660M539.600B17.6710.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.F ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY FOREIGN
181.00-0.55%-1.00Bán500539.600B17.6710.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
ADVANC.R ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY NON-VOTING
180.50-0.55%-1.00Bán1.660M539.600B17.6710.2711369.00Dịch vụ Viễn thông
SCC.F THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
428.00-0.47%-2.00Bán100523.200B11.1739.0451100.00Công nghiệp
SCC THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED
440.000.92%4.00Mua2.230M523.200B11.1739.0451100.00Công nghiệp
SCC.R THE SIAM CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
440.000.92%4.00Mua2.230M523.200B11.1739.0451100.00Công nghiệp
KBANK KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED
201.00-0.50%-1.00Bán2.515M483.439B13.0215.5221029.00Tài chính
KBANK.F KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
201.00-0.50%-1.00Bán498.300K483.439B13.0215.5221029.00Tài chính
KBANK.R KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
201.00-0.50%-1.00Bán2.515M483.439B13.0215.5221029.00Tài chính
SCB.F THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY FOREIGN
137.00-1.08%-1.50Bán5.900K465.180B11.0412.4121976.00Tài chính
SCB.P.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED NON-VOTING
134.00-0.37%-0.50Sức bán mạnh4.100K465.180B11.0412.4121976.00Tài chính
SCB.P THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY PREFERRED
134.00-0.37%-0.50Sức bán mạnh4.100K465.180B11.0412.4121976.00Tài chính
SCB.R THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY NON-VOTING
138.000.73%1.00Bán1.859M465.180B11.0412.4121976.00Tài chính
SCB THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY
138.000.73%1.00Bán1.859M465.180B11.0412.4121976.00Tài chính
BBL BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
211.00-0.94%-2.00Mua2.540M406.584B11.3818.7226012.00Tài chính
BBL.F BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
215.00-0.92%-2.00Mua963.600K406.584B11.3818.7226012.00Tài chính
BBL.R BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
211.00-0.94%-2.00Mua2.540M406.584B11.3818.7226012.00Tài chính
BDMS BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES
24.500.41%0.10Bán5.850M382.241B40.170.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.F BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES FOREIGN
24.801.64%0.40Mua2.700K382.241B40.170.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
BDMS.R BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON-VOTING
24.500.41%0.10Bán5.850M382.241B40.170.6130709.00Chăm sóc sức khỏe
PTTGC.R PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
77.00-2.53%-2.00Bán8.985M356.195B7.8110.113664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC.F PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY FOREIGN
78.502.28%1.75Mua900356.195B7.8110.113664.00Vật liệu cơ bản
PTTGC PTT GLOBAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY
77.00-2.53%-2.00Bán8.985M356.195B7.8110.113664.00Vật liệu cơ bản
CPN.R CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
77.50-0.64%-0.50Bán889.100K350.064B24.913.133561.00Tài chính
CPN CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED
77.50-0.64%-0.50Bán889.100K350.064B24.913.133561.00Tài chính
IVL.R INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
54.00-1.37%-0.75Bán8.417M307.397B9.046.0611125.00Vật liệu cơ bản
IVL INDORAMA VENTURES PUBLIC COMPANY LIMITED
54.00-1.37%-0.75Bán8.417M307.397B9.046.0611125.00Vật liệu cơ bản
BAY.R BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
39.75-1.24%-0.50Sức bán mạnh18.200K296.069B12.143.3115019.00Tài chính
BAY BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED
39.75-1.24%-0.50Sức bán mạnh18.200K296.069B12.143.3115019.00Tài chính
KTB KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
20.10-0.99%-0.20Mua6.936M283.714B10.431.9522560.00Tài chính
KTB.F KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
20.104.15%0.80Mua82.400K283.714B10.431.9522560.00Tài chính
KTB.R KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
20.10-0.99%-0.20Mua6.936M283.714B10.431.9522560.00Tài chính
BJC.R BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
55.750.00%0.00Bán331.200K223.129B36.631.5211879.00Công nghiệp
BJC BERLI JUCKER PUBLIC COMPANY LIMITED
55.750.00%0.00Bán331.200K223.129B36.631.5211879.00Công nghiệp
CPF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY
25.00-0.99%-0.25Bán1.573M206.677B13.111.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
CPF.R CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
25.00-0.99%-0.25Bán1.573M206.677B13.111.9314817.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TRUE.R TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.900.85%0.05Bán38.788M195.204B13.580.432452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED
5.900.85%0.05Bán38.788M195.204B13.580.432452.00Dịch vụ Viễn thông
TRUE.F TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
7.9035.04%2.05Sức mua mạnh300195.204B13.580.432452.00Dịch vụ Viễn thông
HMPRO HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY
14.900.68%0.10Sức mua mạnh7.008M194.638B35.700.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
HMPRO.R HOME PRODUCT CENTER PUBLIC COMPANY NON-VOTING
14.900.68%0.10Sức mua mạnh7.008M194.638B35.700.4110645.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
EA ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED
48.751.04%0.50Mua5.191M179.972B35.281.37191.00Năng lượng
EA.R ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
48.751.04%0.50Mua5.191M179.972B35.281.37191.00Năng lượng
GULF.R GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY NON-VOTING
78.25-0.32%-0.25Mua5.474M167.464B47.661.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
GULF GULF ENERGY DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY
78.25-0.32%-0.25Mua5.474M167.464B47.661.65541.00Công ty dịch vụ công cộng
MINT.R MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
35.750.00%0.00Bán11.609M165.126B28.631.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MINT MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY
35.750.00%0.00Bán11.609M165.126B28.631.2564115.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
INTUCH.F INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
51.000.49%0.25Sức bán mạnh200161.924B14.213.5685.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH.R INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
50.500.00%0.00Bán1.666M161.924B14.213.5685.00Dịch vụ Viễn thông
INTUCH INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED
50.500.00%0.00Bán1.666M161.924B14.213.5685.00Dịch vụ Viễn thông
TOP THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED
75.75-3.50%-2.75Sức bán mạnh7.450M160.140B7.3210.73747.00Năng lượng
TOP.R THAI OIL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
75.75-3.50%-2.75Sức bán mạnh7.450M160.140B7.3210.73747.00Năng lượng
MAKRO.R SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
32.000.79%0.25Bán68.200K152.400B25.501.2413537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
MAKRO SIAM MAKRO PUBLIC COMPANY LIMITED
32.000.79%0.25Bán68.200K152.400B25.501.2413537.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
BH.R BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY NON-VOTING
185.500.27%0.50Bán604.400K134.819B39.115.634225.00Chăm sóc sức khỏe
BH BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY
185.500.27%0.50Bán604.400K134.819B39.115.634225.00Chăm sóc sức khỏe
BEM BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO
8.50-0.58%-0.05Mua8.579M130.687B23.440.36394.00Công nghiệp
BEM.R BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO NON-VOTING
8.50-0.58%-0.05Mua8.579M130.687B23.440.36394.00Công nghiệp
GLOW GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
87.250.29%0.25Mua323.700K127.269B15.045.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
GLOW.R GLOW ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
87.250.29%0.25Mua323.700K127.269B15.045.78800.00Công ty dịch vụ công cộng
LH LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED
10.600.00%0.00Bán5.295M126.667B11.550.92809.00Tài chính
LH.F LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
10.700.00%0.00Bán1.000K126.667B11.550.92809.00Tài chính
LH.R LAND AND HOUSES PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
10.600.00%0.00Bán5.295M126.667B11.550.92809.00Tài chính
EGCO ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY
230.00-0.43%-1.00Bán299.100K121.613B5.1644.75314.00Công ty dịch vụ công cộng
EGCO.R ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY NON-VOTING
230.00-0.43%-1.00Bán299.100K121.613B5.1644.75314.00Công ty dịch vụ công cộng
IRPC IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED
5.70-2.56%-0.15Bán51.740M119.402B8.450.696167.00Năng lượng
IRPC.F IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED FOREIGN
5.75-1.71%-0.10Bán148.500K119.402B8.450.696167.00Năng lượng
IRPC.R IRPC PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
5.70-2.56%-0.15Bán51.740M119.402B8.450.696167.00Năng lượng
BTS BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY
9.35-0.53%-0.05Mua2.878M111.345B27.770.344000.00Công nghiệp
BTS.R BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY NON-VOTING
9.35-0.53%-0.05Mua2.878M111.345B27.770.344000.00Công nghiệp
BTS.F BTS GROUP HOLDINGS PUBLIC COMPANY FOREIGN
9.250.54%0.05Mua6.700K111.345B27.770.344000.00Công nghiệp
DTAC.R TOTAL ACCESS COMMUNICATION NON-VOTING
47.751.60%0.75Sức mua mạnh4.632M111.287B99.830.474731.00Dịch vụ Viễn thông
DTAC TOTAL ACCESS COMMUNICATION
47.751.60%0.75Sức mua mạnh4.632M111.287B99.830.474731.00Dịch vụ Viễn thông
MTC.R MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
51.252.50%1.25Mua8.717M106.000B30.681.63Tài chính
MTC MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
51.252.50%1.25Mua8.717M106.000B30.681.63Tài chính
TMB.R TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
2.340.86%0.02Mua29.517M101.736B8.370.288980.00Tài chính
TMB TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
2.340.86%0.02Mua29.517M101.736B8.370.288980.00Tài chính
KTC KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED
34.75-0.71%-0.25Mua1.812M90.242B18.611.881625.00Tài chính
KTC.R KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
34.75-0.71%-0.25Mua1.812M90.242B18.611.881625.00Tài chính
BANPU BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED
17.501.16%0.20Bán12.384M89.301B11.901.455675.00Năng lượng
BANPU.R BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.501.16%0.20Bán12.384M89.301B11.901.455675.00Năng lượng
TU.R THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED NON-VOTING
17.70-2.21%-0.40Mua6.704M86.370B20.950.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
TU THAI UNION GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
17.70-2.21%-0.40Mua6.704M86.370B20.950.861458.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
DELTA.R DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-VOTING
68.50-0.36%-0.25Bán194.800K85.757B15.754.3711682.00Công nghiệp
DELTA DELTA ELECTRONICS (THAILAND)
68.50-0.36%-0.25Bán194.800K85.757B15.754.3711682.00Công nghiệp
GPSC GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY
55.000.00%0.00Bán224.400K82.407B22.922.40Công ty dịch vụ công cộng
GPSC.R GLOBAL POWER SYNERGY PUBLIC COMPANY NON-VOTING
55.000.00%0.00Bán224.400K82.407B22.922.40Công ty dịch vụ công cộng
GLOBAL SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED
19.800.00%0.00Sức mua mạnh834.600K79.229B40.990.484751.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất