GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE

GVREIT SET
GVREIT
GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE SET
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

GVREIT nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của GOLDEN VENTURES LEASEHOLD REAL ESTATE với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của GVREIT là 7.333B THB. EPS TTM của công ty là 0.82 THB, tỷ suất cổ tức là 8.49% và P/E là 10.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu