SSS

SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

SCGD nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED

Doanh thu của SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED trong năm ngoái lên tới 28.31 B THB, phần lớn trong số đó — 21.79 B THB — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Decor and Surface, năm trước mang lại 24.42 B THB. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Thái Lan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SCG DECOR PUBLIC COMPANY LIMITED 18.71 B THB, và năm trước đó — 21.08 B THB.

Theo nguồn
Theo quốc gia