VICPLAS INTL

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

569 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu VICPLAS INTL

Doanh thu của VICPLAS INTL trong năm ngoái lên tới 129.20 M SGD, phần lớn trong số đó — 90.56 M SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Medical Devices, năm trước mang lại 92.60 M SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại VICPLAS INTL 120.34 M SGD, và năm trước đó — 123.93 M SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia