Các công ty lớn nhất theo giá trị vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Singapore

Giá trị vốn hóa thị trường cho thấy giá trị của một công ty khi lấy giá cổ phiếu nhân với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tại đây bạn có thể thấy các công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất. Các cổ phiếu vốn hóa lớn thường là những công ty dẫn đầu ngành và lĩnh vực, đồng thời đại diện cho các công ty lâu đời, nổi tiếng.

Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
D05DBS
80.846B SGD31.18 SGD−0.95%5.84M1.548.213.80 SGD5.34%Tài chính
Mua
O39OCBC BANK
56.669B SGD12.51 SGD−0.79%5.636M1.488.751.43 SGD6.34%Tài chính
Mua
U11UOB
45.629B SGD27.19 SGD−0.37%2.437M1.198.493.20 SGD5.86%Tài chính
Mua
Z74SINGTEL
38.455B SGD2.32 SGD−0.43%13.998M0.7212.030.19 SGD+206.03%5.58%Truyền thông
Sức mua mạnh
F34WILMAR INTL
22.384B SGD3.55 SGD−0.56%3.735M0.819.030.39 SGD+10.45%4.76%Công nghiệp Chế biến
Mua
C6LSIA
18.547B SGD6.34 SGD+1.44%4.913M1.187.060.90 SGD6.08%Vận chuyển
Bán
D01DFIRG USD
16.664B SGD2.25 USD−2.17%786.6K2.03−0.05 SGD−128.34%0.55%Bán Lẻ
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
15.798B SGD40.20 USD−1.18%330.8K0.8423.472.32 SGD+84.31%5.41%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
9CICAPITALANDINVEST
15.67B SGD3.10 SGD+1.31%8.831M1.4520.640.15 SGD3.92%Tài chính
Sức mua mạnh
Y92THAIBEV
12.562B SGD0.495 SGD−1.00%13.05M0.6011.730.04 SGD0.00%4.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
BN4KEPPEL CORP
11.931B SGD6.70 SGD−1.62%4.02M0.972.982.25 SGD+1142.23%4.85%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
C07JARDINE C&C
11.6B SGD29.32 SGD−0.10%222.4K0.699.523.08 SGD+94.15%5.13%Khách hàng Lâu năm
Mua
S63ST ENGINEERING
11.592B SGD3.70 SGD−0.54%2.221M0.6921.660.17 SGD−4.42%4.30%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
G13GENTING SING
11.16B SGD0.955 SGD+3.24%54.778M2.7121.660.04 SGD+94.27%3.78%Dịch vụ Khách hàng
Mua
S68SGX
10.24B SGD9.51 SGD−0.73%1.789M1.1518.370.52 SGD+25.95%3.39%Tài chính
Theo dõi
H78HONGKONGLAND USD
9.719B SGD3.26 USD−0.61%1.428M0.69−0.26 SGD+73.68%6.71%Tài chính
Theo dõi
U96SEMBCORP IND
8.791B SGD4.90 SGD−0.81%4.629M1.2310.030.49 SGD1.82%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
G07GREAT EASTERN
8.226B SGD17.35 SGD−0.17%3.5K0.4111.431.52 SGD−44.69%5.18%Tài chính
S51SEATRIUM
6.96B SGD0.101 SGD−0.98%141.201M0.73−0.01 SGD+89.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
Mua
BS6YZJ SHIPBLDG SGD
5.846B SGD1.47 SGD−1.34%8.806M0.709.360.16 SGD+21.88%3.36%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
C09CITYDEV
5.559B SGD6.22 SGD+1.47%2.287M0.9626.660.23 SGD1.31%Tài chính
Mua
U14UOL
5.044B SGD6.04 SGD+1.17%2.853M1.2919.940.30 SGD+36.93%2.51%Tài chính
Theo dõi
S58SATS
4.005B SGD2.68 SGD−0.37%2.106M0.87−0.00 SGD−103.19%0.00%Vận chuyển
Mua
V03VENTURE
3.868B SGD13.10 SGD−1.43%676.7K0.7011.391.15 SGD+9.06%5.64%Công nghệ Điện tử
Mua
VC2OLAM GROUP
3.781B SGD1.00 SGD0.00%558.9K0.5719.190.05 SGD−38.20%7.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
M04MAN ORIENTAL USD
3.658B SGD1.52 USD+1.33%36.2K1.69−0.11 SGD+74.96%0.69%Dịch vụ Khách hàng
HMNCAPLAND ASCOTT T
3.594B SGD0.960 SGD+0.52%3.869M0.6913.750.07 SGD6.00%Tài chính
Mua
E5HGOLDEN AGRI-RES
3.363B SGD0.270 SGD+1.89%4.894M0.564.330.06 SGD+71.63%6.76%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
3.298B SGD0.840 SGD0.00%145.4K1.0526.750.03 SGD−85.64%3.57%Tài chính
Sức mua mạnh
U06SINGAPORELANDGRP
2.937B SGD2.00 SGD−2.44%8K0.2110.860.18 SGD+21.76%1.71%Tài chính
C52COMFORTDELGRO
2.904B SGD1.33 SGD−0.75%9.947M1.6921.140.06 SGD−14.19%3.48%Vận chuyển
Mua
S59SIA ENGINEERING
2.571B SGD2.30 SGD+0.44%212K1.3627.810.08 SGD+184.19%3.28%Vận chuyển
Mua
AIYIFAST
2.408B SGD8.00 SGD−1.84%931.8K0.79147.870.05 SGD+29.43%0.59%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
OV8SHENG SIONG
2.346B SGD1.57 SGD+0.64%1.403M0.9517.720.09 SGD+0.45%3.92%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
EB5FIRST RESOURCES
2.193B SGD1.41 SGD+1.44%2.642M2.325.980.24 SGD+207.57%10.43%Công nghiệp Chế biến
Mua
H02HAW PAR
2.167B SGD9.63 SGD−1.63%121.9K2.2812.170.79 SGD+114.18%3.58%Công nghệ Sức khỏe
BSLRAFFLES MEDICAL
2.054B SGD1.07 SGD−1.83%1.644M0.6913.900.08 SGD+62.11%3.49%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
CC3STARHUB
1.905B SGD1.09 SGD−0.91%409.2K0.4826.780.04 SGD−49.69%4.55%Truyền thông
Mua
H15HPL
1.866B SGD3.58 SGD0.00%3.3K0.4534.690.10 SGD1.40%Dịch vụ Khách hàng
F17GUOCOLAND
1.598B SGD1.45 SGD+0.69%38K1.578.540.17 SGD+25.52%4.17%Tài chính
Mua
F99F & N
1.572B SGD1.07 SGD−0.93%35.1K0.8811.710.09 SGD−5.28%4.63%Hàng tiêu dùng không lâu bền
A50THOMSON MEDICAL
1.481B SGD0.056 SGD0.00%1.654M0.6440.000.00 SGD+180.00%0.71%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
ADNFIRST SPONSOR
1.342B SGD1.21 SGD0.00%3000.0222.740.05 SGD−42.11%3.14%Tài chính
U10UOB KAY HIAN
1.201B SGD1.32 SGD0.00%115K5.549.590.14 SGD−34.66%4.55%Tài chính
H13HO BEE LAND
1.189B SGD1.77 SGD−1.12%57.4K0.83−0.21 SGD−192.00%4.47%Tài chính
YF8YZJ FIN HLDG
1.15B SGD0.310 SGD−1.59%10.926M2.656.100.05 SGD5.71%Tài chính
Sức mua mạnh
S41HONG LEONG FIN
1.112B SGD2.47 SGD−0.40%18.2K0.595.080.49 SGD6.75%Tài chính
P8ZBUMITAMA AGRI
1.058B SGD0.615 SGD+0.82%207K0.906.470.10 SGD+50.55%9.30%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
AGSTHEHOURGLASS
1.056B SGD1.61 SGD+2.55%477K0.446.430.25 SGD+52.31%5.10%Dịch vụ Phân phối
W05WING TAI
1.02B SGD1.32 SGD−1.49%215.2K1.13155.290.01 SGD−78.64%3.73%Tài chính
Z25YANLORD LAND
1.014B SGD0.510 SGD−2.86%2.016M1.044.070.13 SGD−59.03%0.00%Tài chính
Mua
S08SINGPOST
1.012B SGD0.450 SGD0.00%2.384M1.6828.850.02 SGD−4.88%1.29%Vận chuyển
Sức mua mạnh
AWXAEM SGD
1.012B SGD3.26 SGD−0.31%1.338M1.1115.960.20 SGD−19.91%3.15%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
AP4RIVERSTONE
911.533M SGD0.620 SGD+0.81%626.1K0.7415.820.04 SGD−88.50%12.87%Sản xuất Chế tạo
Mua
B61BUKIT SEMBAWANG
885.477M SGD3.38 SGD−1.17%34.8K0.8118.600.18 SGD−72.19%2.92%Tài chính
LJ3OUE
885.295M SGD1.15 SGD+0.88%113.5K0.956.950.17 SGD2.19%Tài chính
S20STRAITS TRADING
832.408M SGD1.85 SGD0.00%44.7K0.61−0.24 SGD−167.65%4.32%Khoáng sản phi năng lượng
558UMS
820.623M SGD1.26 SGD+2.44%3.582M1.4413.950.09 SGD−31.28%4.23%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
S61SBS TRANSIT
786.153M SGD2.55 SGD+1.19%24.3K1.0611.670.22 SGD−17.73%4.38%Vận chuyển
CGNBEST WORLD
758.04M SGD1.69 SGD−1.74%860.2K3.265.730.29 SGD+9.23%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
P15PACIFIC CENTURY
754.638M SGD0.300 SGD+5.26%4000.01−0.01 SGD−21.92%3.16%Tài chính
H30HONG FOK
753.398M SGD0.920 SGD+1.10%218.1K1.142.720.34 SGD1.10%Tài chính
G92CHINA AVIATION
735.457M SGD0.840 SGD−1.75%207.5K1.2115.820.05 SGD−40.47%1.87%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
A26SINARMAS LAND
732.873M SGD0.185 SGD0.00%9.8K0.522.420.08 SGD+72.69%0.75%Tài chính
5IGGALLANT VENTURE
726.6M SGD0.133 SGD0.00%56.1K1.92190.000.00 SGD0.00%Công ty dịch vụ công cộng
8AZAZTECH GBL
694.758M SGD0.890 SGD−1.11%552.3K0.9810.220.09 SGD5.00%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
P34DELFI
690.607M SGD1.13 SGD0.00%319.8K0.4910.180.11 SGD+166.83%4.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
CHZHRNETGROUP
687.141M SGD0.680 SGD−0.73%16K0.3911.060.06 SGD−0.16%5.46%Dịch vụ Thương mại
Sức mua mạnh
5CPSILVERLAKE AXIS
676.827M SGD0.270 SGD0.00%639.9K2.6713.170.02 SGD+13.89%2.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
OYYPROPNEX
621.6M SGD0.835 SGD−0.60%133.6K0.695.65%Tài chính
MZHNANOFILM
593.782M SGD0.880 SGD−1.68%2.038M0.7833.590.03 SGD−69.61%1.60%Dịch vụ Thương mại
Bán
F03FOOD EMPIRE
590.315M SGD1.13 SGD+3.67%1.632M3.017.410.15 SGD+146.20%4.04%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
U9ECHINA EVERBRIGHT
586.48M SGD0.200 SGD−2.93%93K0.602.920.07 SGD−3.95%9.71%Dịch vụ Công nghiệp
H07STAMFORD LAND
582.174M SGD0.385 SGD−1.28%134.2K0.613.390.11 SGD+298.95%3.85%Dịch vụ Khách hàng
H18HOTEL GRAND
580.45M SGD0.785 SGD−0.63%49K1.30100.640.01 SGD−86.41%2.55%Dịch vụ Khách hàng
C41CORTINA
579.524M SGD3.50 SGD+2.94%1.9K1.968.340.42 SGD+37.94%4.57%Bán Lẻ
5G3TALKMED
516.952M SGD0.390 SGD0.00%5.1K0.4315.850.02 SGD+42.20%6.15%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
E28FRENCKEN
512.431M SGD1.24 SGD+3.33%5.376M1.3014.030.09 SGD−31.53%3.03%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
O10FAR EAST ORCHARD
502.39M SGD1.02 SGD−0.97%38.6K0.6322.130.05 SGD+3446.15%2.91%Tài chính
BHKSIIC ENVIRONMENT
484.225M SGD0.187 SGD−0.53%206.8K1.153.170.06 SGD−5.00%7.98%Dịch vụ Công nghiệp
BECBRC ASIA
477.368M SGD1.76 SGD+1.15%104.9K1.406.370.28 SGD+41.30%9.77%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
WJPVICOM LTD
475.121M SGD1.34 SGD0.00%16K1.0417.590.08 SGD+0.79%4.53%Dịch vụ Khách hàng
Q01QAF
471.72M SGD0.810 SGD−1.22%10K0.2328.930.03 SGD−30.35%6.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
H22HONG LEONG ASIA
456.267M SGD0.605 SGD−0.82%81.8K2.0110.580.06 SGD−37.21%3.28%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
UD2JAPFA
450.248M SGD0.225 SGD+2.27%280.2K0.28−0.04 SGD−218.08%4.55%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
MV4MEWAH INTL
435.194M SGD0.290 SGD0.00%10K1.342.860.10 SGD+35.07%5.31%Công nghiệp Chế biến
M01METRO
430.579M SGD0.520 SGD0.00%51.8K1.0426.130.02 SGD−53.29%4.33%Bán Lẻ
5UXOXLEY
429.318M SGD0.100 SGD0.00%173K0.60−0.02 SGD−729.03%2.50%Tài chính
5JSINDOFOOD AGRI
418.771M SGD0.300 SGD0.00%35K0.247.590.04 SGD−2.23%2.67%Công nghiệp Chế biến
B28BONVESTS
413.562M SGD1.02 SGD−0.97%1.2K0.1027.870.04 SGD1.55%Dịch vụ Khách hàng
XJBGHY CULTURE
408.041M SGD0.385 SGD+1.32%1.3K0.13−0.01 SGD−134.21%0.26%Dịch vụ Khách hàng
S85STRACO
406.109M SGD0.475 SGD+1.06%50K1.53101.060.00 SGD−73.74%2.11%Dịch vụ Khách hàng
F9DBOUSTEAD
399.603M SGD0.840 SGD+1.20%226.5K1.738.100.10 SGD−55.34%4.82%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RE4GEO ENERGY RES
398.256M SGD0.275 SGD−3.51%1.825M1.184.820.06 SGD−73.94%18.95%Năng lượng Mỏ
QESCHINASUNSINE
388.198M SGD0.395 SGD−1.25%2.9K0.034.750.08 SGD−1.54%6.25%Công nghiệp Chế biến
Sức mua mạnh
1D0KIMLY
384.948M SGD0.310 SGD0.00%236.5K2.6710.580.03 SGD−11.21%5.42%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
P9DCIVMEC
378.155M SGD0.745 SGD0.00%31K0.327.250.10 SGD+46.86%5.94%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
Y03YEO HIAP SENG
364.985M SGD0.590 SGD−0.84%13.4K0.2978.670.01 SGD3.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
U13UOI
358.368M SGD5.86 SGD−0.85%5K0.6114.790.40 SGD3.58%Tài chính
BWMZHENENG JINJIANG
348.966M SGD0.240 SGD+2.13%10.6K0.520.00%Công ty dịch vụ công cộng