555

SINJIA LAND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5HH nguyên tắc cơ bản

Vị thế tài chính hiện tại của SINJIA LAND

Tổng tài sản của 5HH cho H2 23 là2.80 M SGD, ít hơn 5.91% so với kỳ trước H1 23. Và tổng nợ phải trả tăng 148.49% trong H2 23 tới 989 k SGD.

‪0.00‬
Tổng Tài sản
Tổng Nợ phải trả
Loại tiền: SGD
Tổng Tài sảnChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Nợ phải trảChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Vốn chủ sở hữuChỉ số tăng trưởng YoY