JARDINE C&C

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

33.980.00 0.00%
Các chuyên gia 2 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho C07 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 2 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho C07 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo
Thông tin này không phải là khuyến nghị cho những gì cá nhân bạn nên làm, vì vậy vui lòng không coi dữ liệu làm lời khuyên đầu tư. Như với bất kỳ giao dịch nào, luôn tự nghiên cứu, sau đó ra quyết định.
Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.