STARHUB

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

CC3 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu STARHUB

Doanh thu của STARHUB trong năm ngoái lên tới 2.37 B SGD, phần lớn trong số đó — 2.03 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Telecommunications, năm trước mang lại 1.78 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại STARHUB 2.33 B SGD, và năm trước đó — 2.04 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia