GREAT EASTERNGREAT EASTERNGREAT EASTERN

GREAT EASTERN

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

G07 nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính GREAT EASTERN.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường G07, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0.00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: SGD
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ