Tài chính (Khu vực)

118
Cổ phiếu
389.447B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.074M
Khối lượng
+0.51%
Thay đổi
+5.84%
Hiệu suất Tháng
+2.03%
Hiệu suất Năm
−0.34%
Hiệu suất YTD
           
1F3 ASPEN
0.040.00%0.00Bán Mạnh1.300K49.4041.164M-0.03
41O LHN
0.290.00%0.00Mua160.000K47200.00120.639M2.630.11
42T TRENDLINES
0.095.68%0.01Mua68.100K6333.3077.057M-0.0253.00
502 3CNERGY
0.000.00%0.00Mua201.800K605.409.201M0.00
581 SUNRISE SHARES
0.042.63%0.00Mua1.351M52677.307.955M27.140.00
586 GLOBAL DRAGON
0.0910.00%0.01Bán30026.4054.558M6.400.01
5AE POLLUX PROP
0.047.14%0.00Sức mua mạnh5.787M260401.50115.898M19.090.00
5DM YING LI INTL
0.0436.67%0.01Mua290.700K11918.7076.711M-0.02
5I1 KOP
0.058.00%0.00Mua173.600K9374.4055.398M-0.03
5IC SINGHOLDINGS
0.372.78%0.01Bán6.300K2331.00144.358M11.840.03
5PC GOODLAND
0.157.97%0.01Mua7.600K1132.4053.561M4.740.03
5PO HIAP TONG
0.072.86%0.00Sức mua mạnh102.000K7344.0021.565M2.900.02
5QY NET PACIFIC FIN
0.024.35%0.00Mua3.429M82291.2012.089M
5RF MERCURIUS
0.040.00%0.00Mua30.000K1230.0057.112M-0.00
5UA LUMINOR
0.100.00%0.00Bán2.400K240.0015.818M
5UF ASPIAL LIFESTYLE
0.16-0.63%-0.00Bán205.000K32390.00217.816M10.670.01
5UX OXLEY
0.150.67%0.00Mua108.900K16335.00631.468M212.860.00
9CI CAPITALANDINVEST
3.721.36%0.05Mua6.459M24028596.0018.794B17.580.2110000.00
A05 A AVJENNINGS A$
0.350.00%0.00Bán1.700K603.50149.111M11.020.03
A17U CAPLAND ASCENDAS REIT
2.791.45%0.04Mua5.669M15817347.0011.553B11.550.2445.00
A26 SINARMAS LAND
0.19-1.59%-0.00Bán Mạnh201.700K37516.20748.719M4.290.04
ACV FRASERS HOSPITALITY TRUST
0.451.12%0.01Mua2.304M1036845.00857.103M14.690.03
ADN FIRST SPONSOR
1.20-2.44%-0.03Bán Mạnh86.000K103200.001.109B13.170.13
AJBU KEPPEL DC REIT
1.883.30%0.06Mua3.559M6690732.003.128B9.710.1915.00
AOF AMPLEFIELD LTD
0.034.00%0.00Mua200.000K5200.0023.286M-0.01
AU8U CAPLAND CHINA T
1.140.88%0.01Mua4.631M5278998.001.891B18.520.06
AW9U FIRST REIT
0.242.08%0.01Bán2.062M505116.50493.870M6.700.04
B61 BUKIT SEMBAWANG
4.300.47%0.02Bán18.300K78690.001.108B26.290.16
BDX GSH
0.160.00%0.00Bán20.000K3220.00315.066M-0.01
BEH CHINA INTL
0.102.00%0.00Bán2.500K255.007.739M-0.18
BKA SIN HENG MACH
0.43-2.27%-0.01Bán Mạnh6.900K2967.0049.516M12.870.03
BLS HOTUNG INV
1.730.00%0.00Mua7.500K12975.00165.257M10.570.16
BMGU BHG RETAIL REIT
0.47-5.00%-0.03Bán Mạnh10.000K4750.00258.742M35.710.01
BQM TIONG WOON
0.471.09%0.01Mua10.300K4789.50106.828M9.370.05
BTE BUND CENTER
0.470.00%0.00Mua6.000K2820.00356.621M97.920.00
BTG HG METAL
0.381.35%0.01Mua41.400K15525.0046.729M3.670.10
BTOU MANULIFEREIT USD
0.380.00%0.00Bán1.099M412125.00901.871M6.710.0819.00
BUOU FRASERS LOGISTICS & COM TRUST
1.140.88%0.01Mua3.791M4322196.004.194B5.750.20
BWCU EC WORLD REIT
0.462.22%0.01Mua676.600K311236.00364.427M-0.03
BWM ZHENENG JINJIANG
0.20-29.82%-0.09Bán Mạnh3.100K620.00414.397M8.530.032546.00
C09 CITYDEV
8.28-0.24%-0.02Mua994.500K8234460.007.527B6.291.37408.00
C29 CHIP ENG SENG
0.762.03%0.01Sức mua mạnh5.045M3809201.50579.734M84.090.01
C2PU PARKWAYLIFE REIT
3.881.04%0.04Bán449.900K1745612.002.323B0.54
C33 CHUAN HUP
0.20-4.76%-0.01Bán Mạnh50.000K10000.00194.309M72.410.00
C38U CAPLAND INTCOM T
2.040.99%0.02Mua11.867M24207660.0013.403B11.310.18646.00
CEDU DASIN RETAIL TR
0.252.04%0.01Bán111.200K27800.00197.096M-0.14
CLN APAC REALTY
0.605.26%0.03Mua446.600K267960.00202.463M5.780.10
CMOU KEPPACOAKREITUSD
0.550.00%0.00Bán942.400K513608.00770.577M6.250.127.00
CRPU SASSEUR REIT
0.791.28%0.01Sức mua mạnh1.199M946894.00957.721M
CTO HONG LAI HUAT
0.070.00%0.00Bán2.000K134.0034.696M
CWBU CROMWELL REIT EUR
1.570.64%0.01Mua604.700K949379.001.251B9.970.23200.00
CWCU CROMWELL REIT SGD
2.260.44%0.01Mua43.200K97632.001.251B9.860.23200.00
CY6U CAPLAND INDIA T
1.17-0.85%-0.01Mua2.211M2587221.001.371B7.390.1616.00
D05 DBS
34.500.09%0.03Bán3.131M108002250.0088.525B13.432.5733000.00
D5IU LIPPO MALLS TR
0.030.00%0.00Bán1.192M35775.00230.904M-0.01
D8DU FSL TRUST
0.071.37%0.00Bán86.900K6430.60129.068M11.970.01
DCRU DIGICORE REIT USD
0.581.74%0.01Bán3.186M1863576.00874.594M
DHLU DAIWA HSE LOG TR
0.650.78%0.01Mua161.100K103909.50432.937M
E9L JOYAS INTL
0.00100.00%0.00Bán2.480M4960.804.428M
EH5 UOA
0.500.00%0.00Bán600300.00754.145M9.400.051193.00
F17 GUOCOLAND
1.660.00%0.00Sức mua mạnh333.800K554108.001.842B5.130.32
F1E LOW KENG HUAT
0.415.13%0.02Bán10041.00288.138M-0.04
F86 MYP
0.061.82%0.00Bán27.600K1545.6089.178M15.710.00
G07 GREAT EASTERN
18.651.75%0.32Mua26.200K488630.008.676B9.172.00
G41 G K GOH
0.911.11%0.01Mua131.100K119301.00282.933M2.320.39
H13 HO BEE LAND
2.44-1.21%-0.03Bán49.600K121024.001.640B4.370.56
H30 HONG FOK
0.981.03%0.01Sức mua mạnh173.400K170799.00807.212M15.120.0687.00
H78 HONGKONGLAND USD
4.16-0.24%-0.01Mua3.913M16279744.0012.572B11.820.492880.00
HMN CAPLAND ASCOTT T
0.974.28%0.04Mua8.538M8324940.003.222B17.810.05
I49 IFS CAPITAL
0.18-0.56%-0.00Mua2.700K483.3067.299M10.650.02
J69U FRASERS CENTREPOINT TRUST
2.051.99%0.04Mua1.849M3790245.003.425B16.530.12
J85 CDL HTRUST
1.221.67%0.02Mua668.700K815814.001.484B16.040.075208.00
J91U ESR-LOGOS REIT
0.364.29%0.01Mua9.248M3375337.502.352B-0.0687.00
JYEU LENDLEASE REIT
0.721.41%0.01Mua3.043M2191248.001.624B7.680.0975.00
K71U KEPPEL REIT
0.911.69%0.01Mua12.156M11001451.503.331B10.720.0824.00
LJ3 OUE
1.372.24%0.03Sức mua mạnh527.300K722401.001.041B8.370.16823.00
M1GU SABANA REIT
0.421.19%0.01Mua35.400K15045.00460.371M11.540.0436.00
M44U MAPLETREE LOG TR
1.621.25%0.02Mua7.070M11453238.007.695B9.660.17285.00
ME8U MAPLETREE IND TR
2.252.27%0.05Mua4.030M9067950.005.950B13.220.17192.00
MXNU ELITECOMREIT GBP
0.501.01%0.01Mua162.700K81350.00396.103M11.410.076.00
N2IU MAPLETREE PANASIA COM TR
1.681.82%0.03Bán9.539M16025016.008.640B15.790.10186.00
NTA NOVO TELLUS SPAC
4.33-5.87%-0.27Bán Mạnh163.600K708388.00167.888M
O10 FAR EAST ORCHARD
1.02-1.92%-0.02Bán Mạnh38.000K38760.00493.715M12.670.08
O39 OCBC BANK
12.18-0.25%-0.03Bán5.317M64759842.0054.871B10.911.1230809.00
O5RU AIMS APAC REIT
1.220.83%0.01Bán1.189M1450458.00868.796M11.550.1040.00
ODBU UTDHAMPSHREITUSD
0.48-2.04%-0.01Bán369.200K177216.00374.736M5.740.12
OXMU PRIME US REITUSD
0.47-1.05%-0.01Bán Mạnh1.555M730803.00758.878M6.420.10
OYY PROPNEX
1.682.44%0.04Sức mua mạnh450.300K756504.00606.800M10.310.16
P15 PACIFIC CENTURY
0.391.30%0.01Theo dõi387.000K150930.001.020B13.600.03
P36 PAN HONG
0.11-7.02%-0.01Bán23.700K2512.2054.305M-0.01
P40U STARHILLGBL REIT
0.540.00%0.00Mua1.210M647296.501.203B23.880.0230.00
PGS PEGASUS SPAC
4.606.73%0.29Sức mua mạnh100460.00183.175M
Q5T FAR EAST HTRUST
0.622.48%0.01Mua638.200K395684.001.203B6.710.09
S23 SPURA FINANCE
0.790.64%0.01Bán4.000K3160.00124.568M13.890.06102.00
S35 SING INV & FIN
1.460.00%0.00Bán16.000K23360.00230.134M7.020.21155.00
S3N OKH GLOBAL
0.033.57%0.00Mua2.195M63655.0031.602M-0.02
S41 HONG LEONG FIN
2.390.42%0.01Mua23.600K56404.001.067B12.510.19608.00
S68 SGX
9.150.22%0.02Mua1.889M17288010.009.759B22.260.421126.00
SK6U SPHREIT
0.900.00%0.00Mua277.700K249930.002.519B13.820.07
T24 TUAN SING
0.310.00%0.00Bán88.000K27280.00377.620M-0.01
T55 TIH
0.234.65%0.01Mua8.000K1800.0054.379M24.710.0113.00
T82U SUNTEC REIT
1.411.44%0.02Mua14.563M20534535.003.998B6.540.21
TCU CREDITBUREAUASIA
0.95-1.04%-0.01Bán3.200K3040.00218.870M27.990.03
TQ5 FRASERS PROPERTY LIMITED
0.941.07%0.01Mua132.800K125496.003.671B4.250.22
TS0U OUE COM REIT
0.360.00%0.00Mua1.077M387792.001.967B48.000.0167.00
U06 SINGAPORELANDGRP
2.250.00%0.00Mua39.300K88425.003.224B5.380.4212.00
U10 UOB KAY HIAN
1.400.00%0.00Mua49.300K69020.001.243B10.940.133005.00
U11 UOB
31.000.29%0.09Mua2.950M91446900.0051.681B12.962.4424346.00
U13 UOI
6.510.15%0.01Bán1.800K11718.00398.119M20.220.32101.00
U14 UOL
6.690.00%0.00Mua1.024M6849596.645.651B9.620.701500.00
UD1U IREIT GLOBAL SGD
0.530.95%0.01Mua65.800K34874.00606.843M2.670.20683.00
VT1 VERTEX SPAC
4.724.42%0.20Sức mua mạnh1.000K4720.00180.800M
W05 WING TAI
1.520.66%0.01Mua968.800K1472576.001.149B9.050.17
XZL ARA HTRUST USD
0.380.00%0.00Bán20.300K7612.50288.953M-0.02
YF8 YZJ FIN HLDG
0.340.00%0.00Bán31.898M11004982.501.358B54.00
Z25 YANLORD LAND
1.031.98%0.02Mua4.097M4219910.001.951B2.890.35
Z59 YOMA STRATEGIC
0.105.26%0.01Mua588.100K58810.00212.560M-0.01
ZXY ALPINA HOLDINGS
0.1918.75%0.03Mua30057.0035.025M4.060.04
Tải thêm