Tài chính (Khu vực)

111
Cổ phiếu
367.964B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.220M
Khối lượng
+0.06%
Thay đổi
+0.35%
Hiệu suất Tháng
−4.78%
Hiệu suất Năm
−4.20%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1F3ASPEN
0.028 SGD0.00%59.6K30.332M SGD−0.06 SGD−342.31%0.00%Tài chính
1J0SLB DEV
0.122 SGD−6.15%6K111.386M SGD21.030.01 SGD−60.27%1.64%Tài chính
42TTRENDLINES
0.095 SGD0.00%2.1K89.191M SGD35.190.00 SGD0.00%Tài chính
5023CNERGY
0.002 SGD100.00%801.4K6.134M SGD−0.00 SGD90.91%0.00%Tài chính
581SUNRISE SHARES
0.039 SGD5.41%92K8.164M SGD0.00%Tài chính
5AEPOLLUX PROP
0.036 SGD0.00%200K99.341M SGD15.000.00 SGD380.00%0.00%Tài chính
5DMYING LI INTL
0.023 SGD43.75%253.1K58.812M SGD−0.02 SGD−56.16%0.00%Tài chính
5G4RICH CAPITAL
0.001 SGD0.00%500.2K7.343M SGD3.330.00 SGD0.00%Tài chính
5I1KOP
0.038 SGD−5.00%50K42.103M SGD−0.01 SGD84.34%0.00%Tài chính
5ICSINGHOLDINGS
0.350 SGD0.00%3.8K140.348M SGD17.860.02 SGD−34.67%2.86%Tài chính
5PCGOODLAND
0.124 SGD7.83%40.1K44.574M SGD4.710.03 SGD5.09%Tài chính
5POHIAP TONG
0.134 SGD1.52%1.789M42.776M SGD2.980.04 SGD3.73%Tài chính
5QYNET PACIFIC FIN
0.018 SGD−5.26%3K9.461M SGD−0.00 SGD38.89%0.00%Tài chính
5UALUMINOR
0.070 SGD0.00%80011.721M SGD−0.00 SGD−152.63%0.00%Tài chính
5UFASPIAL LIFESTYLE
0.135 SGD1.50%627.9K191.078M SGD11.160.01 SGD−53.99%7.78%Tài chính
5UXOXLEY
0.105 SGD0.00%121.2K450.783M SGD−0.02 SGD−729.03%2.38%Tài chính
5WAOUE HEALTHCARE
0.028 SGD0.00%50K124.408M SGD−0.00 SGD−110.81%0.00%Tài chính
9CICAPITALANDINVEST
3.12 SGD0.97%5.855M15.978B SGD20.770.15 SGD3.85%Tài chính
Sức mua mạnh
A17UCAPLAND ASCENDAS REIT
REIT
2.77 SGD−0.36%10.221M12.162B SGD16.250.17 SGD29.56%5.65%Tài chính
Mua
A26SINARMAS LAND
0.192 SGD−0.52%12.3K760.604M SGD2.510.08 SGD72.69%0.72%Tài chính
ACVFRASERS HOSPITALITY TRUST
TF
0.500 SGD0.00%3.463M963.037M SGD13.300.04 SGD4.39%Tài chính
Mua
ADNFIRST SPONSOR
1.21 SGD0.83%16.1K1.118B SGD22.740.05 SGD−42.11%3.14%Tài chính
AJBUKEPPEL DC REIT
REIT
2.16 SGD0.93%2.817M3.717B SGD16.950.13 SGD20.19%4.73%Tài chính
Theo dõi
AOFAMPLEFIELD LTD
0.024 SGD0.00%130.1K21.555M SGD−0.01 SGD−1650.00%0.00%Tài chính
AU8UCAPLAND CHINA T
REIT
0.890 SGD−1.66%7.019M1.503B SGD16.120.06 SGD8.02%Tài chính
Mua
AW9UFIRST REIT
REIT
0.220 SGD−2.22%1.757M455.899M SGD14.380.02 SGD11.64%Tài chính
Mua
B61BUKIT SEMBAWANG
3.90 SGD0.00%22K1.01B SGD29.350.13 SGD−81.84%2.56%Tài chính
BCDCHINA YUANBANG
0.370 SGD68.18%40025.678M SGD−0.58 SGD−947.31%0.00%Tài chính
BDXGSH
0.210 SGD0.00%65.8K411.837M SGD−0.01 SGD34.92%0.00%Tài chính
BEHCHINA INTL
0.073 SGD1.39%1K5.693M SGD0.510.14 SGD−15.82%13.70%Tài chính
BHDCHINA MINING
0.025 SGD−50.00%1K10.199M SGD−0.00 SGD74.07%0.00%Tài chính
BKASIN HENG MACH
0.465 SGD1.09%3.4K52.33M SGD10.110.05 SGD103.54%2.15%Tài chính
BLSHOTUNG INV
1.63 SGD1.88%6.5K155.704M SGD16.680.10 SGD−73.85%6.73%Tài chính
BMGUBHG RETAIL REIT
REIT
0.470 SGD−3.09%4.1K243.218M SGD64.380.01 SGD78.05%1.62%Tài chính
BQMTIONG WOON
0.485 SGD0.00%86.1K112.634M SGD7.160.07 SGD59.29%0.72%Tài chính
BTEBUND CENTER
0.450 SGD0.00%2.6K341.446M SGD47.870.01 SGD−3.09%6.22%Tài chính
BTOUMANULIFEREIT USD
REIT
0.041 USD−6.82%22.938M99.616M SGD−0.34 SGD−41216.67%117.46%Tài chính
Mua
BUOUFRASERS LOGISTICS & COM TRUST
REIT
1.11 SGD−0.89%7.718M4.139B SGD7.360.15 SGD2.79%6.37%Tài chính
Mua
BVPAIMS PROPERTY
REIT
0.675 SGD7.14%2K48.812M SGD2.240.30 SGD4.11%0.00%Tài chính
C09CITYDEV
6.63 SGD−0.15%1.005M6.013B SGD28.420.23 SGD1.21%Tài chính
Mua
C2PUPARKWAYLIFE REIT
REIT
3.69 SGD−0.27%918.6K2.232B SGD56.600.07 SGD−88.29%3.96%Tài chính
Sức mua mạnh
C33CHUAN HUP
0.190 SGD1.06%72K175.803M SGD22.350.01 SGD−56.19%5.26%Tài chính
C38UCAPLAND INTCOM T
REIT
1.87 SGD−1.06%20.152M12.444B SGD17.830.10 SGD98.30%5.70%Tài chính
Mua
CEDUDASIN RETAIL TR
TF
0.069 SGD0.00%2.2K55.509M SGD75.65%Tài chính
CLNAPAC REALTY
0.525 SGD−1.87%100186.479M SGD12.530.04 SGD−42.13%7.33%Tài chính
Mua
CMOUKEPPACOAKREITUSD
REIT
0.215 USD0.00%888.2K307.107M SGD7.570.04 SGD−63.45%24.56%Tài chính
Sức mua mạnh
CRPUSASSEUR REIT
REIT
0.665 SGD−0.75%424.5K824.495M SGD13.010.05 SGD5.14%9.85%Tài chính
Sức mua mạnh
CTOHONG LAI HUAT
0.060 SGD0.00%138.9K31.071M SGD−0.02 SGD−345.95%3.33%Tài chính
CWBUCROMWELL REIT EUR
REIT
1.27 EUR−3.05%894.4K1.041B SGD−0.08 SGD−122.39%12.69%Tài chính
Mua
CWCUCROMWELL REIT SGD
REIT
1.85 SGD−4.15%193.9K1.041B SGD−0.08 SGD−120.73%12.69%Tài chính
Mua
CY6UCAPLAND INDIA T
TF
1.14 SGD−0.87%2.773M1.519B SGD11.550.10 SGD−12.34%6.35%Tài chính
Sức mua mạnh
D05DBS
33.25 SGD0.09%2.104M85.392B SGD8.763.80 SGD61.05%5.05%Tài chính
Mua
D5IULIPPO MALLS TR
REIT
0.016 SGD0.00%439K123.149M SGD6.150.00 SGD19.38%Tài chính
DCRUDIGICORE REIT USD
REIT
0.530 USD−2.75%3.017M816.236M SGD−0.01 SGD7.24%Tài chính
Sức mua mạnh
DHLUDAIWA HSE LOG TR
REIT
0.550 SGD0.00%661.3K382.198M SGD8.730.06 SGD9.49%Tài chính
Mua
EH5UOA
0.470 SGD2.17%15K768.065M SGD10.290.05 SGD−25.05%3.54%Tài chính
F17GUOCOLAND
1.54 SGD0.65%55.9K1.709B SGD9.070.17 SGD25.52%3.90%Tài chính
Mua
F1ELOW KENG HUAT
0.380 SGD−3.80%10.2K280.75M SGD−1.11 SGD−3844.11%2.63%Tài chính
F86MYP
0.043 SGD−12.24%1.5K68.476M SGD39.090.00 SGD0.00%Tài chính
G07GREAT EASTERN
18.11 SGD−0.22%8.2K8.572B SGD11.931.52 SGD−44.69%4.97%Tài chính
H13HO BEE LAND
1.85 SGD1.09%210.9K1.228B SGD−0.21 SGD−192.00%4.32%Tài chính
Mua
H30HONG FOK
0.895 SGD0.00%470.8K740.979M SGD2.650.34 SGD1.12%Tài chính
H78HONGKONGLAND USD
3.45 USD1.17%925.9K10.425B SGD−0.26 SGD73.68%6.38%Tài chính
Theo dõi
HMNCAPLAND ASCOTT T
0.975 SGD−0.51%8.354M3.665B SGD13.970.07 SGD5.87%Tài chính
Mua
I49IFS CAPITAL
0.150 SGD0.00%3.6K56.395M SGD16.130.01 SGD3000.00%3.00%Tài chính
J69UFRASERS CENTREPOINT TRUST
REIT
2.18 SGD−0.91%2.151M3.724B SGD17.250.13 SGD6.04%5.61%Tài chính
Mua
J85CDL HTRUST
TF
1.06 SGD1.92%1.932M1.319B SGD6.890.15 SGD5.75%Tài chính
Mua
J91UESR-LOGOS REIT
REIT
0.310 SGD1.64%4.443M2.382B SGD67.390.00 SGD−81.67%9.40%Tài chính
Mua
JYEULENDLEASE REIT
REIT
0.555 SGD−0.89%9.322M1.29B SGD12.730.04 SGD8.46%Tài chính
Mua
K71UKEPPEL REIT
REIT
0.875 SGD−0.57%3.53M3.299B SGD11.670.08 SGD1171.19%6.07%Tài chính
Mua
LJ3OUE
1.01 SGD0.00%50.6K784.34M SGD6.100.17 SGD2.48%Tài chính
M1GUSABANA REIT
REIT
0.390 SGD0.00%190.9K433.597M SGD11.210.03 SGD−8.66%7.87%Tài chính
Bán
M44UMAPLETREE LOG TR
REIT
1.67 SGD0.00%15.219M8.284B SGD14.990.11 SGD−33.49%5.40%Tài chính
Mua
ME8UMAPLETREE IND TR
REIT
2.28 SGD−0.44%6.054M6.46B SGD22.600.10 SGD−39.73%5.91%Tài chính
Mua
MXNUELITECOMREIT GBP
REIT
0.240 GBP0.00%47.5K194.84M SGD−0.11 SGD−235.10%16.55%Tài chính
Mua
N2IUMAPLETREE PANASIA COM TR
REIT
1.45 SGD−1.36%19.65M7.607B SGD6.63%Tài chính
Mua
NTANOVO TELLUS SPAC
4.59 SGD0.00%251.9K177.969M SGD31.660.14 SGD0.00%Tài chính
O10FAR EAST ORCHARD
1.04 SGD0.00%16.7K507.268M SGD22.560.05 SGD3446.15%2.88%Tài chính
Mua
O39OCBC BANK
12.61 SGD1.04%4.821M56.669B SGD8.821.43 SGD33.76%6.34%Tài chính
Mua
O5RUAIMS APAC REIT
REIT
1.29 SGD−0.77%3.167M1.044B SGD9.930.13 SGD93.30%7.70%Tài chính
Sức mua mạnh
ODBUUTDHAMPSHREITUSD
REIT
0.430 USD−1.15%20.2K337.688M SGD10.590.05 SGD13.07%Tài chính
Sức mua mạnh
OXMUPRIME US REITUSD
REIT
0.130 USD−1.52%1.467M211.063M SGD−0.07 SGD−201.91%42.03%Tài chính
Mua
OYYPROPNEX
0.880 SGD0.00%298.8K651.2M SGD10.440.08 SGD3.95%5.40%Tài chính
Mua
P15PACIFIC CENTURY
0.290 SGD1.75%50.7K767.877M SGD−0.01 SGD−21.92%3.10%Tài chính
P40USTARHILLGBL REIT
REIT
0.485 SGD−1.02%5.394M1.094B SGD38.490.01 SGD−48.99%4.08%Tài chính
Mua
PGSPEGASUS SPAC
4.52 SGD0.22%1K172.093M SGD−0.21 SGD0.00%Tài chính
Q5TFAR EAST HTRUST
TF
0.635 SGD2.42%1.195M1.27B SGD7.320.09 SGD5.10%Tài chính
Sức mua mạnh
S23SPURA FINANCE
0.720 SGD−4.00%200114.254M SGD14.230.05 SGD3.90%4.51%Tài chính
S35SING INV & FIN
1.00 SGD−0.50%10K235.256M SGD6.930.14 SGD44.51%6.70%Tài chính
S3NOKH GLOBAL
0.022 SGD0.00%140K24.83M SGD10.000.00 SGD−31.25%0.00%Tài chính
S41HONG LEONG FIN
2.48 SGD−0.40%9.4K1.112B SGD5.100.49 SGD202.11%6.75%Tài chính
S68SGX
9.74 SGD−0.41%1.158M10.411B SGD18.810.52 SGD25.95%3.29%Tài chính
Theo dõi
S9BAMCORP GLOBAL
0.110 SGD−4.35%80K49.156M SGD73.330.00 SGD0.00%Tài chính
SK6UPARAGONREIT
REIT
0.835 SGD−4.02%4.787M2.365B SGD8.36%Tài chính
Mua
T24TUAN SING
0.280 SGD−3.45%900346.718M SGD400.000.00 SGD−99.46%2.50%Tài chính
T55TIH
0.193 SGD0.00%5.3K46.645M SGD−0.03 SGD−8.80%5.18%Tài chính
T82USUNTEC REIT
REIT
1.19 SGD−0.83%3.492M3.443B SGD13.250.09 SGD416.09%6.34%Tài chính
Bán
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
0.820 SGD−0.61%88.9K3.219B SGD3.450.24 SGD307.02%3.66%Tài chính
Mua
TS0UOUE COM REIT
REIT
0.220 SGD2.33%5.913M1.202B SGD4.840.05 SGD9.50%Tài chính
Theo dõi
U06SINGAPORELANDGRP
2.03 SGD0.00%39.3K2.908B SGD11.030.18 SGD21.76%1.72%Tài chính