Tài chính

Các công ty Singapore tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Singapore sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như DBS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AMPLEFIELD LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
D05DBS
100.92 B SGD35.70 SGD+0.42%3.407 M0.9010.063.55 SGD4.89%
Mua
O39OCBC BANK
64.894 B SGD14.44 SGD+0.98%5.303 M0.859.321.55 SGD5.54%
Mua
U11UOB
50.611 B SGD30.27 SGD+0.50%1.96 M0.729.093.33 SGD5.62%
Mua
9CICAPITALANDINVEST
13.622 B SGD2.66 SGD+0.38%9.281 M0.8176.880.03 SGD−86.73%4.51%
Sức mua mạnh
C38UCAPLAND INTCOM T
REIT
13.261 B SGD1.97 SGD−1.01%24.813 M1.4115.210.13 SGD−22.32%5.46%
Sức mua mạnh
G07GREAT EASTERN
12.24 B SGD25.86 SGD−0.04%733.5 K1.6315.801.64 SGD−30.41%2.90%
TKKDT KASIKORN BANK TH SDR
Chứng chỉ lưu ký
11.793 B SGD4.98 SGD−0.20%18.2 K0.87
A17UCAPLAND ASCENDAS REIT
REIT
11.643 B SGD2.65 SGD−0.38%8.257 M0.8263.860.04 SGD−81.86%5.72%
Mua
H78HONGKONGLAND USD
10.164 B SGD3.42 USD+0.29%3.151 M1.39−0.35 SGD−79.95%6.43%
Theo dõi
S68SGX
9.877 B SGD9.24 SGD+0.54%1.849 M1.1417.950.51 SGD+33.02%3.63%
Theo dõi
M44UMAPLETREE LOG TR
REIT
6.852 B SGD1.37 SGD+0.74%48.358 M1.6422.390.06 SGD−46.08%6.61%
Mua
N2IUMAPLETREE PANASIA COM TR
REIT
6.571 B SGD1.25 SGD−1.57%18.888 M0.9711.300.11 SGD+9.18%7.69%
Mua
ME8UMAPLETREE IND TR
REIT
6.295 B SGD2.22 SGD−0.45%3.255 M0.5055.500.04 SGD−61.76%6.04%
Mua
C09CITYDEV
5.269 B SGD5.81 SGD−1.53%2.548 M1.0717.610.33 SGD+253.32%1.38%
Theo dõi
U14UOL
4.723 B SGD5.59 SGD+0.18%621.6 K0.616.670.84 SGD+130.05%2.68%
Theo dõi
J69UFRASERS CENTREPOINT TRUST
REIT
3.964 B SGD2.19 SGD−0.45%1.995 M0.7520.490.11 SGD−4.81%5.55%
Mua
BUOUFRASERS LOGISTICS & COM TRUST
REIT
3.795 B SGD1.01 SGD+1.00%22.981 M2.35−0.03 SGD−113.89%6.58%
Mua
HMNCAPLAND ASCOTT T
3.465 B SGD0.915 SGD+0.55%2.075 M0.4215.250.06 SGD−35.76%7.18%
Mua
K71UKEPPEL REIT
REIT
3.322 B SGD0.870 SGD−0.57%5.867 M1.1719.460.04 SGD−27.67%6.06%
Mua
T82USUNTEC REIT
REIT
3.205 B SGD1.10 SGD0.00%3 M0.3218.640.06 SGD−63.54%6.49%
Theo dõi
TQ5FRASERS PROPERTY LIMITED
3.121 B SGD0.795 SGD0.00%57.3 K0.44−0.01 SGD−105.79%5.66%
Mua
AJBUKEPPEL DC REIT
REIT
3.102 B SGD1.80 SGD+0.56%4.994 M1.1126.120.07 SGD−63.21%5.21%
Theo dõi
U06SINGAPORELANDGRP
2.708 B SGD1.89 SGD0.00%12.8 K0.2010.000.19 SGD−18.25%1.85%
SK6UPARAGONREIT
REIT
2.399 B SGD0.845 SGD0.00%1.133 M1.8717.600.05 SGD5.94%
Theo dõi
J91UESR-LOGOS REIT
REIT
2.267 B SGD0.295 SGD0.00%10.01 M1.53−0.01 SGD−145.60%7.17%
Mua
C2PUPARKWAYLIFE REIT
REIT
2.178 B SGD3.60 SGD+0.84%574.7 K0.9921.670.17 SGD−69.72%4.10%
Mua
F17GUOCOLAND
1.676 B SGD1.51 SGD+0.67%249 K4.658.570.18 SGD+8.36%3.97%
Mua
TS0UOUEREIT
REIT
1.511 B SGD0.275 SGD0.00%1.337 M0.627.970.03 SGD+439.06%7.60%
Theo dõi
CY6UCAPLAND INDIA T
TF
1.434 B SGD1.07 SGD−0.93%442.5 K0.149.370.11 SGD−31.04%6.03%
Sức mua mạnh
JYEULENDLEASE REIT
REIT
1.319 B SGD0.555 SGD−0.89%5.439 M1.8217.850.03 SGD+15.19%7.82%
Sức mua mạnh
ADNFIRST SPONSOR
1.271 B SGD1.13 SGD−1.74%13.5 K4.69117.710.01 SGD−89.52%3.36%
H13HO BEE LAND
1.268 B SGD1.91 SGD0.00%16 K0.49−0.39 SGD−178.62%4.19%
Q5TFAR EAST HTRUST
TF
1.227 B SGD0.610 SGD0.00%846.6 K0.769.380.07 SGD−1.96%6.03%
Mua
CWBUCROMWELL REIT EUR
REIT
1.226 B SGD1.49 EUR−0.67%206.6 K0.74−0.20 SGD−177.16%10.43%
Sức mua mạnh
CWCUCROMWELL REIT SGD
REIT
1.226 B SGD2.19 SGD−0.90%31.9 K0.99−0.20 SGD−173.32%10.43%
Sức mua mạnh
J85CDL HTRUST
TF
1.222 B SGD0.975 SGD−0.51%1.103 M0.659.900.10 SGD+78.77%5.85%
Mua
U10UOB KAY HIAN
1.21 B SGD1.33 SGD0.00%23.9 K0.197.170.19 SGD+3.52%4.51%
AAU8UCAPLAND CHINA T
REIT
1.167 B SGD0.685 SGD+0.74%4.091 M1.1130.860.02 SGD−66.26%9.84%
Sức mua mạnh
YF8YZJ FIN HLDG
1.142 B SGD0.325 SGD+1.56%4.829 M0.995.930.05 SGD6.77%
Sức mua mạnh
W05WING TAI
1.111 B SGD1.46 SGD−0.68%228.6 K2.29−0.05 SGD−232.41%3.42%
DCRUDIGICORE REIT USD
REIT
1.092 B SGD0.620 USD0.00%981.7 K0.54−0.13 SGD−469.08%6.79%
Sức mua mạnh
S41HONG LEONG FIN
1.086 B SGD2.42 SGD−0.41%23.9 K0.3111.630.21 SGD6.92%
P40USTARHILLGBL REIT
REIT
1.076 B SGD0.475 SGD0.00%11.471 M13.1352.780.01 SGD−66.54%7.92%
Sức mua mạnh
O5RUAIMS APAC REIT
REIT
1.022 B SGD1.26 SGD0.00%341 K0.2723.250.05 SGD−56.95%7.84%
Sức mua mạnh
Z25YANLORD LAND
956.11 M SGD0.495 SGD+5.32%7.731 M2.75−0.09 SGD−130.10%0.00%
Theo dõi
B61BUKIT SEMBAWANG
911.368 M SGD3.52 SGD+0.57%5.1 K0.1219.370.18 SGD−72.19%2.84%
AACVFRASERS HOSPITALITY TRUST
TF
857.103 M SGD0.445 SGD−1.11%241.6 K0.369.630.05 SGD+437.21%5.49%
Mua
CRPUSASSEUR REIT
REIT
834.599 M SGD0.670 SGD0.00%336.6 K0.5113.270.05 SGD+2.85%9.33%
Sức mua mạnh
LLJ3OUE
823.169 M SGD1.06 SGD+1.92%185.1 K2.1811.040.10 SGD+4.12%2.36%
EH5UOA
799.856 M SGD0.505 SGD0.00%11.2 K0.5911.300.04 SGD−13.90%7.02%
P15PACIFIC CENTURY
767.618 M SGD0.290 SGD0.00%37.5 K0.28−0.01 SGD−153.60%3.10%
H30HONG FOK
691.305 M SGD0.835 SGD0.00%253.1 K0.986.090.14 SGD+135.33%1.20%
OYYPROPNEX
643.8 M SGD0.870 SGD0.00%191.2 K1.2213.470.06 SGD−19.15%6.90%
Mua
AA26SINARMAS LAND
606.106 M SGD0.153 SGD−1.92%5.398 M66.662.390.06 SGD+87.13%0.90%
AW9UFIRST REIT
REIT
511.028 M SGD0.245 SGD+2.08%509.4 K0.438.220.03 SGD−23.79%10.12%
Mua
O10FAR EAST ORCHARD
487.757 M SGD1.00 SGD0.00%28.2 K0.557.400.14 SGD+121.28%3.00%
UD1UIREIT GLOBAL SGD
REIT
457.245 M SGD0.340 SGD0.00%121.2 K0.63−0.12 SGD−163.01%4.02%
Mua
DDHLUDAIWA HSE LOG TR
REIT
410.911 M SGD0.590 SGD+0.85%426.5 K0.819.610.06 SGD+53.12%8.85%
Mua
M1GUSABANA REIT
REIT
399.395 M SGD0.355 SGD0.00%442.2 K1.6221.650.02 SGD−64.50%7.77%
Bán
5UXOXLEY
386.386 M SGD0.090 SGD+1.12%5.1 K0.02−0.02 SGD−3400.00%2.78%
U13UOI
371.822 M SGD6.08 SGD−0.16%6 K0.3112.620.48 SGD+10.81%3.45%
BBDXGSH
330.53 M SGD0.168 SGD+3.07%5000.01−0.01 SGD+46.73%0.00%
ODBUUTDHAMPSHREITUSD
REIT
330.03 M SGD0.420 USD+1.20%404.8 K1.407.340.08 SGD−31.33%11.44%
Sức mua mạnh
PPPCPROSPERCAP
329.223 M SGD0.205 SGD0.00%1 K0.08−0.20 SGD+30.14%0.00%
BBTEBUND CENTER
295.92 M SGD0.390 SGD−2.50%21.3 K2.4628.470.01 SGD+270.27%7.18%
T24TUAN SING
290.995 M SGD0.235 SGD0.00%481.5 K2.4358.750.00 SGD−94.33%2.98%
BBMGUBHG RETAIL REIT
REIT
259.801 M SGD0.500 SGD+2.04%2000.07−0.01 SGD−150.68%0.86%
MMXNUELITE UK REIT
REIT
235.423 M SGD0.235 GBP−2.08%174.2 K0.87−0.08 SGD−308.85%12.84%
Mua
S35SING INV & FIN
228.163 M SGD0.965 SGD−3.02%7.5 K0.206.870.14 SGD+5.64%6.22%
XZLARA HTRUST USD
218.759 M SGD0.280 USD0.00%28 K0.18−0.03 SGD+20.58%12.25%
Mua
FF1ELOW KENG HUAT
217.951 M SGD0.295 SGD0.00%361.4 K4.85−0.00 SGD−105.32%3.39%
OXMUPRIME US REITUSD
REIT
211.436 M SGD0.120 USD+0.84%3.473 M0.92−0.10 SGD−239.61%20.65%
Mua
CCMOUKEPPACOAKREITUSD
REIT
198.34 M SGD0.141 USD−1.40%1.362 M0.49−0.09 SGD−182.97%37.45%
Mua
55UFASPIAL LIFESTYLE
180.134 M SGD0.127 SGD−0.78%170.2 K2.948.820.01 SGD+3.60%6.30%
CC33CHUAN HUP
172.102 M SGD0.186 SGD0.00%15 K0.0727.350.01 SGD+21.43%5.38%
AA05A AVJENNINGS A$
167.936 M SGD0.290 AUD−3.33%10.3 K0.8715.260.02 SGD−58.15%2.84%
BTOUMANULIFEREIT USD
REIT
165.095 M SGD0.069 USD−2.82%3.458 M0.96−0.28 SGD−976.23%0.00%
Mua
BBLSHOTUNG INV
151.883 M SGD1.59 SGD−0.63%18.6 K0.806.90%
Z59YOMA STRATEGIC
143.793 M SGD0.064 SGD+3.23%13.796 M0.74−0.02 SGD+46.38%0.00%
CCLNAPAC REALTY
140.303 M SGD0.395 SGD−1.25%29.5 K0.2511.900.03 SGD−66.67%6.33%
Mua
55ICSINGHOLDINGS
128.318 M SGD0.320 SGD−1.54%32.8 K0.5516.080.02 SGD−18.78%3.13%
55WAOUE HEALTHCARE
124.408 M SGD0.028 SGD0.00%400 K7.0425.450.00 SGD−95.62%0.00%
BBQMTIONG WOON
116.118 M SGD0.500 SGD+1.01%110.2 K3.326.020.08 SGD+36.51%0.80%
Sức mua mạnh
S23SPURA FINANCE
107.906 M SGD0.680 SGD0.00%8.6 K1.0317.530.04 SGD4.78%
D5IULIPPO MALLS TR
REIT
92.362 M SGD0.012 SGD−7.69%5.015 M3.66−0.01 SGD−993.75%25.83%
11J0SLB DEV
91.3 M SGD0.100 SGD0.00%102 K1.23−0.01 SGD−137.33%1.00%
5AEPOLLUX PROP
77.265 M SGD0.028 SGD+3.70%944.3 K2.6846.670.00 SGD−57.14%0.00%
FF86MYP
74.846 M SGD0.047 SGD+17.50%10.3 K1.86−0.00 SGD+97.07%0.00%
42TTRENDLINES
64.807 M SGD0.063 SGD0.00%2.262 M3.37−0.05 SGD−610.61%0.00%
55DMYING LI INTL
61.369 M SGD0.024 SGD+20.00%4.461 M4.9634.290.00 SGD0.00%
BBKASIN HENG MACH
55.143 M SGD0.490 SGD+1.03%252.8 K1.706.870.07 SGD+115.41%2.04%
S9BAMCORP GLOBAL
54.136 M SGD0.121 SGD−3.20%2 K0.1243.210.00 SGD0.00%
1F3ASPEN
53.08 M SGD0.049 SGD0.00%3.247 M0.50−0.03 SGD−229.00%0.00%
55PCGOODLAND
50.325 M SGD0.140 SGD−4.76%117.3 K1.1935.000.00 SGD+37.93%1.61%
II49IFS CAPITAL
41.733 M SGD0.111 SGD0.00%33 K0.8112.070.01 SGD−56.60%4.05%
T55TIH
41.087 M SGD0.170 SGD−3.41%2 K0.08−0.02 SGD−140.00%5.88%
55I1KOP
39.887 M SGD0.036 SGD+9.09%662.9 K1.1025.710.00 SGD0.00%
55POHIAP TONG
28.563 M SGD0.090 SGD+2.27%24.4 K0.372.750.03 SGD+388.06%5.56%
CCTOHONG LAI HUAT
21.749 M SGD0.042 SGD0.00%466.9 K0.97−0.05 SGD−32.66%0.00%
CCEDUDASIN RETAIL TR
TF
20.916 M SGD0.026 SGD0.00%4.4 K0.510.00%