SHENG SIONG

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

OV8 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SHENG SIONG

Doanh thu của SHENG SIONG trong năm ngoái lên tới 1.34 B SGD, phần lớn trong số đó — 1.34 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Supermarket, năm trước mang lại 1.37 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SHENG SIONG 1.34 B SGD, và năm trước đó — 1.37 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia