Bán Lẻ

Các công ty Singapore tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Singapore sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như T CP ALL TH SDR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PAVILLON và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
TCPDT CP ALL TH SDR
19.382 B SGD2.15 SGD−0.92%19 K0.94
D01DFIRG USD
16.783 B SGD1.88 USD+1.08%986.7 K1.8878.990.03 SGD−68.68%0.87%
OV8SHENG SIONG
2.255 B SGD1.50 SGD+0.67%1.136 M0.6616.500.09 SGD+4.00%4.08%
Mua
C41CORTINA
533.163 M SGD3.22 SGD0.00%5000.387.670.42 SGD+37.94%4.97%
M01METRO
405.738 M SGD0.490 SGD+1.03%33.2 K0.7327.840.02 SGD−38.46%4.59%
T6IVALUEMAX
325.534 M SGD0.375 SGD0.00%20 K0.535.340.07 SGD+10.20%5.33%
II15ISETAN
292.875 M SGD7.10 SGD+0.14%2.8 K0.17−0.06 SGD−219.31%0.00%
5528SECOND CHANCE
207.997 M SGD0.225 SGD0.00%21.2 K1.7114.060.02 SGD+30.08%2.44%
55SRZHONGMIN BAIHUI
143.826 M SGD0.750 SGD0.00%3 K0.4224.040.03 SGD+67.74%1.33%
55WJMONEYMAX FIN
110.563 M SGD0.250 SGD−1.96%58.2 K0.624.870.05 SGD+6.87%4.00%
55SODUTY FREE INTL
107.838 M SGD0.090 SGD+7.14%56.6 K0.7926.470.00 SGD−15.00%2.83%
5596PAVILLON
58.834 M SGD0.041 SGD+272.73%15.1 K0.96−0.00 SGD+92.31%0.00%
Y3DMDR LIMITED
50.783 M SGD0.058 SGD0.00%108.2 K2.89−0.05 SGD−950.88%8.37%
O9EPARKSON RETAIL - WATCH LIST
45.818 M SGD0.068 SGD−1.45%1.594 M0.331.570.04 SGD−12.85%0.00%
55G1EUROSPORTS GBL
30.48 M SGD0.118 SGD0.00%3.1 K0.09−0.03 SGD−191.67%0.00%
5543NOEL GIFTS INTL
30.23 M SGD0.295 SGD0.00%10 K0.44−0.00 SGD−123.48%2.03%
O08OSSIA INTL
29.052 M SGD0.115 SGD−4.17%2000.014.360.03 SGD+43.48%15.65%
VI2TC AUTO
24.764 M SGD0.042 SGD0.00%62 K0.27−0.03 SGD3.13%
PH0HATTEN LAND
22.285 M SGD0.012 SGD0.00%1.717 M1.03−0.00 SGD−6.25%0.00%
N32NIPPECRAFT
18.624 M SGD0.053 SGD−1.85%1.349 M0.3410.190.01 SGD+300.00%0.00%
FF10FJ BENJAMIN
16.622 M SGD0.014 SGD−6.67%1.259 M5.58−0.00 SGD+96.43%0.00%
SJYMEGROUP
8.964 M SGD0.075 SGD−28.57%1 K0.054.340.02 SGD1.53%
BBCZTRAVELITE
7.382 M SGD0.078 SGD−8.24%20.1 K0.231.890.04 SGD0.00%
11F1Y VENTURES
2.962 M SGD0.012 SGD−14.29%20 K0.09−0.00 SGD+70.67%0.00%