Bán Lẻ (Khu vực)

24
Cổ phiếu
31.797B
Giá trị vốn hóa thị trường
428.856K
Khối lượng
+0.69%
Thay đổi
+6.45%
Hiệu suất Tháng
−0.60%
Hiệu suất Năm
+7.32%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1F1Y VENTURES
0.023SGD−4.17%−0.001SGD
Theo dõi
566.8K13.036K5.924MSGD−0.01SGD25
528SECOND CHANCE
0.255SGD0.00%0.000SGD
Mua
244.2K62.271K235.382MSGD15.640.02SGD
543NOEL GIFTS INTL
0.215SGD2.38%0.005SGD
Mua
31K6.665K21.52MSGD7.660.03SGD129
573CHALLENGER
0.530SGD1.92%0.010SGD
Mua
2K1.06K208.915MSGD14.530.04SGD271
596PAVILLON
0.034SGD21.43%0.006SGD
Bán
4K13648.789MSGD−0.04SGD
5BIPOLARIS
0.002SGD−33.33%−0.001SGD
Bán Mạnh
400151.16MSGD0.00SGD85
5G1EUROSPORTS GBL
0.196SGD0.00%0.000SGD
Mua
27K5.292K50.627MSGD−0.01SGD76
5SODUTY FREE INTL
0.133SGD1.53%0.002SGD
Mua
55.6K7.395K156.964MSGD46.790.00SGD28
5SRZHONGMIN BAIHUI
0.580SGD−7.94%−0.050SGD
Bán Mạnh
13.1K7.598K111.225MSGD−0.01SGD2.632K
C41CORTINA
3.90SGD−2.50%−0.10SGD
Bán
5001.95K662.314MSGD8.150.49SGD584
D01DFIRG USD
3.28USD−0.61%−0.02USD
Mua
302.9K993.512K5.868BSGD155.660.03SGD230K
F10FJ BENJAMIN
0.027SGD3.85%0.001SGD
Sức mua mạnh
710.1K19.173K30.87MSGD10.830.00SGD1.6K
I15ISETAN
3.08SGD3.01%0.09SGD
Theo dõi
100308127.05MSGD89.250.03SGD409
J36JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD
54.04USD−0.50%−0.27USD
Mua
124.1K6.706M20.669BSGD6.4811.66SGD400K
M01METRO
0.625SGD−0.79%−0.005SGD
Bán
46.6K29.125K521.663MSGD23.420.03SGD
N32NIPPECRAFT
0.085SGD−2.30%−0.002SGD
Bán
1.661M141.202K30.572MSGD45.790.00SGD60
O08OSSIA INTL^
0.113SGD2.73%0.003SGD
Bán
1.1K12427.789MSGD2.890.04SGD
O9EPARKSON RETAIL^
0.070SGD−2.78%−0.002SGD
Bán
910.4K63.728K48.514MSGD0.900.08SGD
OV8SHENG SIONG
1.65SGD0.00%0.00SGD
Mua
51K84.15K2.481BSGD18.710.09SGD
PH0HATTEN LAND
0.020SGD0.00%0.000SGD
Mua
477.6K9.552K37.142MSGD−0.01SGD
T6IVALUEMAX
0.350SGD−1.41%−0.005SGD
Mua
22.4K7.84K256.056MSGD5.140.07SGD
VI2TC AUTO
0.165SGD0.00%0.000SGD
Bán
50K8.25K97.287MSGD
Y3DMDR LIMITED
0.072SGD1.41%0.001SGD
Mua
4.6K33162.165MSGD−0.00SGD