SBS TRANSIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

S61 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SBS TRANSIT

Doanh thu của SBS TRANSIT trong năm ngoái lên tới 1.52 B SGD, phần lớn trong số đó — 1.46 B SGD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Public Transport Services, năm trước mang lại 1.27 B SGD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Singapore — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SBS TRANSIT 1.52 B SGD, và năm trước đó — 1.31 B SGD.

Theo nguồn
Theo quốc gia