BRIT AMER TOBACCO

BATS SIX
BATS
BRIT AMER TOBACCO SIX
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

BATS fundamentals

Tóm tắt tài chính của BRIT AMER TOBACCO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của BATS là 91.73B CHF. EPS TTM của công ty là 3.66 CHF, tỷ suất cổ tức là 6.31% và P/E là 9.45. Ngày thu nhập tiếp theo của BRIT AMER TOBACCO là 27 Tháng 7, ước tính là 1.96 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu