JUNGFRAUBAHN HLD NJUNGFRAUBAHN HLD NJUNGFRAUBAHN HLD N

JUNGFRAUBAHN HLD N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

JFN nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính JUNGFRAUBAHN HLD N, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của JFN trong nửa năm trước là 123.35 M CHF, cao hơn 10.10% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 44.35 M CHF.

‪0,00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: CHF
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY