KUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT NKUEHNE+NAGEL INT N

KUEHNE+NAGEL INT N

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

251.910.00 0.00%
Các chuyên gia 15 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho KNIN có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 16 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho KNIN trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS KNIN trong quý vừa qua là 2.30 CHF mặc dù ước tính là 2.32 CHF. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 2.53 CHF. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của KUEHNE+NAGEL INT N để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu KUEHNE+NAGEL INT N dự kiến sẽ đạt ‪6.16 B‬ CHF. Hãy xem doanh thu và thu nhập của KUEHNE+NAGEL INT N để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của KNIN251.91 CHF với giá ước tính tối đa là 330.00 CHF và giá ước tính tối thiểu là 180.00 CHF. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem KUEHNE+NAGEL INT N biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức KNINtin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 16 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu KNIN trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng bán mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là bán. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.