PHILIP MRRS INT-WI

PMI SIX
PMI
PHILIP MRRS INT-WI SIX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính PMI

Tóm tắt tài chính của PHILIP MRRS INT-WI với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của PMI là 146.984B CHF. EPS TTM của công ty là 5.37 CHF, tỷ suất cổ tức là 4.86% và P/E là 17.53. Ngày thu nhập tiếp theo của PHILIP MRRS INT-WI là 10 Tháng 2, ước tính là 1.21 CHF.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền