HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

600559 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD.

Doanh thu của HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. trong năm ngoái lên tới 4.65 B CNY, phần lớn trong số đó — 2.17 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Old White Dry Winemaking, năm trước mang lại 2.13 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HEBEI HENGSHUI LAOBAIGAN LIQUOR CO.,LTD. 4.34 B CNY, và năm trước đó — 3.74 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia