KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

601579 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD.

Doanh thu của KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD. trong năm ngoái lên tới 1.23 B CNY, phần lớn trong số đó — 1.08 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Yellow Wine, năm trước mang lại 1.11 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại KUAIJISHAN SHAOXING WINE CO.,LTD. 1.22 B CNY, và năm trước đó — 1.24 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia