CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.,LTD

601700 SSE
601700
CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.,LTD SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

601700 financial statements

Tóm tắt tài chính của CHANGSHU FENGFAN POWER EQUIPMENT CO.,LTD với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 601700 là 5.44B. EPS TTM của công ty là 0.14, lợi tức cổ tức là 2.08%, và P/E là 34.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền