ANHUI KOUZI DISTILLERYANHUI KOUZI DISTILLERYANHUI KOUZI DISTILLERY

ANHUI KOUZI DISTILLERY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

603589 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ANHUI KOUZI DISTILLERY

Doanh thu của ANHUI KOUZI DISTILLERY trong năm ngoái lên tới 5.13 B CNY, phần lớn trong số đó — 4.87 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, High-end Liquor, năm trước mang lại 4.78 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ANHUI KOUZI DISTILLERY 5.14 B CNY, và năm trước đó — 5.03 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia