LONGYAN KAOLIN CLAY
605086 SSE

605086
LONGYAN KAOLIN CLAY SSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

605086 financial statements

Tóm tắt tài chính của LONGYAN KAOLIN CLAY với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 605086 là 3.302B. EPS TTM của công ty là 0.60, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 43.33.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền