666

HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688347 nguyên tắc cơ bản

Thu nhập của HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED trên mỗi cổ phiếu và doanh thu

Thu nhập của 688347 trên mỗi cổ phiếu trong quý vừa qua là 0.15 CNY trong khi ước tính là -0.04 CNY, gây bất ngờ đến 453.15%. Doanh thu của công ty trong cùng kỳ lên tới 3.28 B CNY mặc dù con số ước tính là 3.39 B CNY. Doanh thu ước tính trên mỗi cổ phiếu trong quý tới là -0.04 CNY còn doanh thu dự kiến sẽ đạt 3.42 B CNY. Đồng thời, hãy quan sát thay đổi hàng năm theo thời gian để có bức tranh toàn cảnh hơn về thu nhập của 688347 trên mỗi cổ phiếu và doanh thu động.

Ngày báo cáo mới
Kỳ báo cáo
Dự đoán EPS
Dự báo doanh thu
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Doanh thu
‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên