HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688347 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

Doanh thu của HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED trong năm ngoái lên tới 16.44 B CNY, phần lớn trong số đó — 16.00 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Semiconductor Wafers, năm trước mang lại 10.07 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của China (Including Hong Kong) — năm ngoái quốc gia này đã mang lại HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED 12.20 B CNY, và năm trước đó — 7.77 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia