YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

688498 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY

Doanh thu của YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY trong năm ngoái lên tới 283.00 M CNY, phần lớn trong số đó — 236.87 M CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Telecommunications Market. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại YUANJIE SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY 281.44 M CNY, và năm trước đó — 231.81 M CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia