SuperFarm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SuperFarm

Các thị trường nơi mà SuperFarm được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử SuperFarm trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSUPER dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SUPERUSDT.PSUPER / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE0.4031−1.90%277.096M+127.08%0.41290.389841.206M
SUPERUSDTSUPER / TetherUSBINANCE0.4044−1.96%47.349M+34.82%0.41500.39139.466M
Mua
SUPERUSDTSUPER / USDT Spot Trading PairPHEMEX0.4042−2.13%998.54K+17.68%0.41500.3925297.331K
Mua
SUPERBTCSUPER / BitcoinBINANCE0.00001066−2.11%859.674K+21.93%0.000010980.00001033138.199K
Mua
SUPERUSDSUPER / US DollarBINANCE0.40517543−1.83%854.393K+24.30%0.414950340.39243141138.012K
Mua
SUPERUSDSUPER / U. S. DollarKRAKEN0.4090−0.90%719.17K−1.59%0.41560.392165.933K
Mua
SUPEREURSUPER / EuroKRAKEN0.3594−1.32%200.997K−15.57%0.37300.35924.233K
Mua
SUPERUSDCSUPER / USDCXEXCHANGE0.02424185000.00%146−46.58%0.02424185000.02424185000
Mua
SUPERWEGLDSUPER / EGLDXEXCHANGE0.00054968000.00%0.00054968000.00054968000
Bán
SUPERUSDT_778FDESUPER / TETHER USD on BSC (778FDE...1E27FF)PANCAKESWAP0.00000003000−2.72%0.000000030000.000000030001.577B
Bán
SUPERUSDT.PSUPER / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC0.4022−1.73%0.41200.3896572.73K
Mua