SuperFarm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SuperFarm

Nhận tỷ giá tiền điện tử SuperFarm trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSUPER dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SUPERUSDT.PSUPER / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1.0452−2.90%34.82M−25.00%1.07791.01697.516M
Mua
SUPERUSDTSUPER / TetherUSBINANCE1.0444−2.91%11.224M−16.97%1.07741.01613.064M
Mua
SUPERUSDSUPER / U. S. DollarKRAKEN1.0447−2.84%393.177K−30.63%1.07621.019699.139K
Mua
SUPERBTCSUPER / BitcoinBINANCE0.00002016−2.75%338.103K−27.71%0.000020770.00001969114.43K
Mua
SUPERUSDTSUPER / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.0455−2.81%320.32K+1.18%1.07811.015992.301K
Mua
SUPERUSDSUPER / US DollarBINANCE1.04274657−3.12%314.677K−29.70%1.075733131.01459164114.419K
Mua
SUPERTRYSUPER / Turkish LiraBINANCE32.79−2.84%298.719K−58.77%33.7931.8538.5K
Mua
SUPEREURSUPER / EuroKRAKEN0.9635−3.13%62.539K−28.28%0.99070.93936.082K
Mua
SUPERUSDCSUPER / USDCXEXCHANGE0.0280423900−0.50%5.266K+364.04%0.02862032000.0280423900892
Bán
SUPERWEGLDSUPER / EGLDXEXCHANGE0.0004925100−0.24%0.00049954000.000492510016
Bán Mạnh
SUPERUSDT.PSUPER / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1.0458−2.88%1.07851.0170211.189K
Mua
SUPERFDUSDSUPER / FDUSDBINANCE1.0503−2.34%1.07001.01559.119K
Mua
SUPERUSDT_778FDESUPER / TETHER USD on BSC (778FDE...1E27FF)PANCAKESWAP0.000000010000−3.82%0.0000000100000.0000000100003.481B
Bán