SUPER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch SUPER

Nhận tỷ giá tiền điện tử SUPER trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaSUPER dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
SUPERUSDT.PSUPER / TetherUS PERPETUAL CONTRACTBINANCE1.0972+2.26%16.155 M+11.12%1.09921.06302.559 M
Mua
SUPERUSDTSUPER / TetherUSBINANCE1.0977 USDT+2.21%4.144 M−15.82%1.0995 USDT1.0634 USDT815.729 K
Mua
SUPERUSDTSUPER / USDT Spot Trading PairPHEMEX1.0972 USDT+2.22%228.043 K−11.51%1.1000 USDT1.0633 USDT59.132 K
Mua
SUPERBTCSUPER / BitcoinBINANCE0.00001650 BTC+0.12%198.766 K+80.00%0.00001668 BTC0.00001640 BTC42.518 K
Theo dõi
SUPERUSDSUPER / US DollarBINANCE1.09547988 USD+2.33%193.026 K+85.79%1.09843938 USD1.06532730 USD42.518 K
Mua
SUPERUSDSUPER / U. S. DollarKRAKEN1.0889 USD+1.73%150.361 K−50.01%1.0965 USD1.0689 USD16.921 K
Mua
SUPERTRYSUPER / Turkish LiraBINANCE35.93 TRY+1.84%79.27 K−50.85%35.93 TRY34.87 TRY3.777 K
Mua
SUPERUSDTSUPER / Tether USDHTX1.0978 USDT+1.71%36.613 K−7.01%1.1032 USDT1.0496 USDT19.138 K
Mua
SUPEREURSUPER / EuroKRAKEN1.0156 EUR+0.85%15.35 K−60.17%1.0312 EUR1.0052 EUR931
Mua
SUPERUSDCSUPER / USDCxExchange0.0118762540 USDC0.00%74+736.10%0.0118762540 USDC0.0118762540 USDC0
Bán
SUPERFDUSDSUPER / FDUSDBINANCE1.0961 FDUSD+2.09%01.0967 FDUSD1.0649 FDUSD23.477 K
Mua
SUPERWEGLDSUPER / EGLDxExchange0.0002756646 WEGLD0.00%00.0002756646 WEGLD0.0002756646 WEGLD0
Bán
SUPERUSDT_778FDESUPER / TETHER USD on BSC (778FDE...1E27FF)PancakeSwap v20.0000000006805 USDT−5.05%0.0000000007166 USDT0.0000000006805 USDT4.999 B
Bán
SUPERUSDT.PSUPER / Tether PERPETUAL FUTURESMEXC1.0970+2.23%1.09921.063516.456 K
Mua