000

NANJING SCIYON WIS

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

002380 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NANJING SCIYON WIS

Doanh thu của NANJING SCIYON WIS trong năm ngoái lên tới 1.41 B CNY, phần lớn trong số đó — 1.38 B CNY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Automation and Information Software, Automation Systems, Complete Sets of Equipment, and Instruments, năm trước mang lại 1.04 B CNY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Trung Quốc — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NANJING SCIYON WIS 1.41 B CNY, và năm trước đó — 1.15 B CNY.

Theo nguồn
Theo quốc gia